Regionale bijeenkomsten over luisteren

Een wethouder die open staat voor het verhaal van mensen van de straat

Het Armoedefonds biedt ouderen in armoede een steunpakketje aan

Hoe doen andere organisaties dat? Kijk rond in de jaarverslagen van anderen

Derk Stegeman over het belang om hoop te voeden

Ze eet vaker dan voorheen in het inloophuis ...

Start van gesprekken over de toekomst

Maak kennis met burgerinitiatieven op 25 juni

Straatpastor Zwanine in beeld

Al elf deelnemers die aansloten bij Whatsappgroep Netwerk DAK

In gesprek met de achterban over Netwerk DAK als koepel

Onderzoek naar buurtpastoraat in tijden van corona