Verbinden, versterken en vertegenwoordigen

Netwerk DAK is hét netwerk van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. In totaal gaat het om 160 beroepskrachten, 6.000 vrijwilligers en 22.000 bezoekers per week die elkaar ontmoeten en met elkaar optrekken. Netwerk DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt hen.

Netwerk DAK organiseert uitwisseling, ondersteunt de aangesloten organisaties met advies, versterkt kennis en kwaliteit en brengt het werk van inloophuizen onder de aandacht bij verwante instellingen, fondsen en andere relevante maatschappelijke organisaties.

Ieder mens telt

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Meer weten over de werkwijze van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat? Lees meer

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen

Netwerk DAK brengt en houdt lokale, autonome inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat met elkaar in contact. Netwerk DAK versterkt de steun aan kwetsbare mensen in onze samenleving en voorziet deze steun van energie. Netwerk DAK treedt als belangenbehartiger op in het…

Wat Netwerk DAK doet

In het beleidsplan 2021-2023, ‘Het plezier van het samen optrekken’, geeft Netwerk DAK een analyse van het werkveld en een overzicht van de doelstellingen voor de komende jaren.

Lees verder:
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2021
Privacybeleid

Beleidsplan 2021-2023

Partners

Het werk van Netwerk DAK wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Adessium, Ars Donandi, Pasman Stichting, Cordaid, Dioraphte, Fonds Sluyterman van Loo, Fundatie van den Santheuvel – Sobbe, Kansfonds, Kerk in Actie, Konferentie Nederlandse Religieuzen – PIN, Maatschappij van Welstand, Oranje Fonds, RCOAK, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Stichting Rotterdam.