Verbinden, versterken en vertegenwoordigen

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat bieden een plek voor kwetsbare mensen, die elders buiten de boot vallen. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat ieder mens telt, dat blijvende zorg voor elkaar nodig is en dat iedereen een kans verdient.

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verbinden beroepskrachten en vrijwilligers met dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, mensen met psychiatrische problemen, eenzame wijkbewoners, mensen met geldzorgen en iedereen die nergens anders terecht kan.

Het netwerk

Netwerk DAK is hét netwerk van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. In totaal gaat het om 160 beroepskrachten, 6.000 vrijwilligers en 22.000 bezoekers per week die elkaar ontmoeten en met elkaar optrekken.

Netwerk DAK

Netwerk DAK organiseert uitwisseling, ondersteunt de aangesloten organisaties met advies, versterkt kennis en kwaliteit en brengt het werk van inloophuizen onder de aandacht.

Ieder mens telt

Inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat zijn uiteenlopende vrijwilligersorganisaties. Het aanbod varieert van professionele hulp tot kleinschalige initiatieven. Doorgaans zijn er maaltijden, laagdrempelige activiteiten en uiteenlopende vormen van hulp.

Partners

Adessium, Ars Donandi, Pasman Stichting, Cordaid, Dioraphte, Fonds Sluyterman van Loo, Fundatie van den Santheuvel – Sobbe, Kansfonds, Kerk in Actie, Konferentie Nederlandse Religieuzen – PIN, Maatschappij van Welstand, Oranje Fonds, RCOAK en Stichting Rotterdam.

Lees verder

In het beleidsplan 2021-2023, ‘Het plezier van het samen optrekken’, geeft Netwerk DAK een analyse van het werkveld en een overzicht van de doelstellingen voor de komende jaren.

Lees verder:
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021
Privacybeleid

Beleidsplan 2021-2023