Veerle Rooze is de nieuwe directeur van Netwerk DAK!

Eelco Rommens is de nieuwe penningmeester, Simon Brussel vertrok

Vertrek Pieternel Ermen bij Netwerk DAK

Vertrek Helma Hurkens bij Netwerk DAK per 1 september

Lessen uit diaconaat tijdens 2e coronagolf

Mooi impact rapport over inloophuizen van Fonds Franciscus

Kennisfestival Aandacht voor zingeving op 30 september

Solidariteit is in wezen géén kwestie van christelijke liefdadigheid, maar van recht en rechtvaardigheid. Een opdracht dus voor ieder mens en elke instantie in onze rechtsstaat.

Respectvolle foto's van mensen die dakloos zijn

Wel of geen VOG aanvragen voor vrijwilligers. Je wilt een veilige omgeving en ook ieder een kans geven

Bij mensen blijven - jaarverslag van Netwerk DAK over de kernwaarden

9 lessen om eenzaamheid te verminderen onder ouderen