Netwerk DAK bundelt 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland die open staan voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen.

 

 

De missie van Netwerk DAK is verbinden, versterken, vertegenwoordigen. Netwerk DAK brengt en houdt lokale, autonome inloophuizen, buurtpastoraten en straatpastoraten met elkaar in contact. Netwerk DAK versterkt de steun aan kwetsbare mensen in onze samenleving en voorziet deze steun van energie. Netwerk DAK treedt daarnaast als belangenbehartiger op in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen.

 

Landelijke netwerkdag ‘Jong en oud – samen sterk’

We nodigen je uit voor de landelijke netwerkdag van Netwerk DAK ‘Jong en oud – samen sterk!’ op vrijdag 1 oktober in de Jacobikerk in Utrecht. In de coronacrisis is de dynamiek van vrijwilligers in het inloophuis veranderd. Oudere vrijwilligers komen niet altijd vanzelf terug, nieuwe krachten zijn het team komen versterken. Het is tijd voor herbezinning: pakken we de oude routine weer op, of kiezen we voor verandering? Download hier het programma.

Lees meer

Diaconaal werk tijdens de tweede coronagolf

De coronacrisis heeft een groot beroep gedaan op de wendbaarheid van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat. Thijs Tromp en Erica Meijers van de PThU onderzochten hoe diaconale organisaties omgingen met de beperkingen door de coronamaatregelen en vroegen zich af wat we hieruit over diaconaat kunnen leren. Ze bundelden hun bevindingen in het artikel Diaconaal werk tijdens de tweede Coronagolf.

Lees meer

Start project ‘Zingeving in en buiten het inloophuis’

Netwerk DAK gaat van start met het nieuwe project ‘Zingeving in en buiten het inloophuis’. Het doel van dit project is om de werkwijze waarop inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat werken met zingeving en levensvragen in kaart te brengen en onder de aandacht te brengen in het bredere netwerk van maatschappelijke hulpverlening en andere betrokken organisaties.

Lees meer

Maak werk van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent dat in de komende maanden veel politieke partijen hun verkiezingsprogramma schrijven. Een goed moment om vanuit je inloophuis, wijk- of straatpastoraat iets te laten horen, want met jullie kennis en ervaring kun je waardevolle suggesties doen aan politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s.

Lees meer