Netwerk DAK bundelt 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland die open staan voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen.

 

 

De missie van Netwerk DAK is verbinden, versterken, vertegenwoordigen. Netwerk DAK brengt en houdt lokale, autonome inloophuizen, buurtpastoraten en straatpastoraten met elkaar in contact. Netwerk DAK versterkt de steun aan kwetsbare mensen in onze samenleving en voorziet deze steun van energie. Netwerk DAK treedt daarnaast als belangenbehartiger op in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen.

 

Noodfonds Netwerk DAK: Blijven omzien naar elkaar


Door de coronamaatregelen kwamen veel kwetsbare mensen in de knel. Netwerk DAK richtte een Noodfonds op om acute hulp mogelijk te maken. Honderdvijftig organisaties maakten gebruik van dit fonds en samen ondersteunden zij meer dan 10.000 mensen. Wijkpastor Fien Cruts: “Ik vroeg me af: hoe kan ik afstand houden en toch nabij zijn?”

In maart 2020 deed het coronavirus zijn intrede in Nederland. De crisismaatregelen maakten dat de inloophuizen hun deuren moesten sluiten. Bij inloophuizen kunnen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met  psychische problemen en eenzame wijkbewoners terecht. Onverwijld zochten de inloophuizen naar andere manieren om met hun bezoekers in contact te blijven.

Lees meer…

Om hen hierin te ondersteunen richtte Netwerk DAK een Noodfonds op van €250.000,- om acute hulp mogelijk te maken aan dak- en thuislozen en geïsoleerde mensen die buiten formele regelingen vielen. Organisaties konden een aanvraag indienen tot €2.500 euro ter ondersteuning van noodhulp. Honderdvijftig organisaties maakten gebruik van dit fonds en samen ondersteunden zij meer dan 10.000 mensen.

Noodhulp
Een van de belangrijkste functies van het Noodfonds was het bieden van voedselhulp. Op allerlei manieren sprongen vrijwilligers in de bres. Zij bereidde afhaalmaaltijden, voedselpakketten of verstrekten bonnen voor de supermarkt. Hiermee vingen ze het gemis op van voedselbanken die sloten, verloren inkomen en kwamen ze tegemoet aan ouderen die vanwege het virus de deur niet uit durfden.

Noodhulp was in het bijzonder cruciaal voor ongedocumenteerden. Dat merkte ook Gianni Da Costa, die met een groep christenen in Amsterdam maatschappelijke hulp aan ongedocumenteerde Brazilianen biedt. Deze ongedocumenteerden verblijven illegaal in Nederland en leven van schoonmaakklusjes bij mensen thuis. Aan het begin van de coronacrisis hebben bijna al hun klanten afgezegd. “Deze mensen leiden een leven ‘onder de radar’, want ze hebben geen fatsoenlijke arbeids- en huurcontracten”, Da Costa. “Met de maatregelen rondom corona hebben ze van het ene op het andere moment geen werk meer. Je bent heel kwetsbaar als je nergens op terug kunt vallen. En nu zitten ze helemaal klem. Dankzij de donatie van het noodfonds hebben we meer dan honderd gezinnen kunnen voorzien in hun basisbehoefte: voedsel.”

Bakfiets
Inloophuis De Steiger in Alkmaar bereikte de afgelopen maanden gasten op een hele creatieve manier. Zij begonnen ‘de babbelbak’. Met een bijdrage van het noodfonds hebben zij een bakfiets aangeschaft. “Met de babbelbak gaan we naar onze gasten toe. Bij hen voor de deur drinken we een bakkie koffie en zijn we een luisterend oor. Dat we naar de mensen toe zijn gegaan, wordt enorm gewaardeerd! We hebben op deze wijze heel veel van onze vaste gasten gezien en gesproken,” vertelt coördinator Marleen Kramer enthousiast. “Op deze manier kunnen we toch iets voor de mensen betekenen.”

Van inloop naar uitloop
Inloophuizen zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om mensen te bereiken. “Ik vroeg me af: hoe kan ik afstand houden en toch nabij zijn”, vertelt wijkpastor Fien Cruts. “Normaal loop ik door de straten en spreek ik mensen aan, nu zijn de meeste gesprekken telefonisch. De meeste mensen kunnen hun zorgen delen met familie of vrienden, maar veel kwetsbare mensen in de wijken, die in een sociaal isolement leven, hebben die mogelijkheid niet. Voor de kwetsbare groep was er geen mogelijkheid meer voor een praatje, ontspanning of een troostend woord.” Het Noodfonds heeft inloophuizen ondersteund om deze nieuwe manieren van contact mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een partytent om opvangruimte te vergroten, het sturen van kaarten of starten van wandelgroepen.

De toekomst in
De meeste inloophuizen zijn weer geopend. De afgelopen weken wordt het Noodfonds voornamelijk ingezet om te kunnen garanderen dat inloophuizen aan de hygiënemaatregelen voldoen. Tegelijk wordt het nieuwe aanbod verder ontwikkeld: de straat op en naar de mensen toe. Een hele uitdaging, nu het buiten steeds kouder wordt.
Met het Noodfonds heeft Netwerk DAK de eerste nood kunnen ledigen. Het bieden van hulp in de vorm van maaltijden wordt gelukkig breed opgepakt in Nederland. Het Rode Kruis richtte bijvoorbeeld een giro op om mensen die door de coronacrisis zijn getroffen te voorzien van warme maaltijden. De nood blijft groot. Netwerk DAK blijft de komende tijd inzetten op het ondersteunen en versterken van inloophuizen.
En hoe verder? Er zijn hoopvolle geluiden: oproepen van alle kanten om de samenleving duurzamer en socialer uit de crisis te laten komen. Dit vraagt om nieuwe gedachten, nieuwe structuren, nieuw beleid. Centraal staat verbinding, iets wat inloophuizen decennia met veel toewijding doen.
Netwerk DAK wil de stem laten horen van degenen die het meest in de knel komen. Juist nu, nu alles in beweging komt.

Het Noodfonds ontving bijdragen van het Kansfonds, Oranjefonds, Commissie PIN van de Nederlandse Religieuzen, Stichting Rotterdam, Armoedefonds, Cordaid, FondsDBL, De Johanna Donk-Grote Stichting, Stichting Pape-Fonds, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Pasman Stichting, Adessium Foudation, Elise Mathilde Fonds, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Het R.C. Maagdenhuis, RDO Balije van Utrecht, AFAS Foundation, De Carolusgulden, Koornzaayer Foundation, Pharus, Pieter Bastiaan, Dr. C.J. Vaillantfonds, Diorapthe. Ook vanuit particulieren, diaconieën en religieuzen zijn giften binnengekomen. Wij danken iedereen voor hun bijdrage.

 

Inloophuizen in coronatijd


Met de herfst voor de deur en aangescherpte coronamaatregelen staan veel inloophuizen voor nieuwe uitdagingen. Op 14 oktober zijn nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Wat de nieuwste maatregelen precies betekenen voor inloophuizen en buurtpastoraat is niet altijd even duidelijk. Wij geven een kort overzicht met tips om de komende tijd tegemoet te gaan.

Vooralsnog lijkt het dat inloophuizen open kunnen blijven, mits er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn in een ruimte en bij inloop mogen er geen groepjes groter dan vier personen bij elkaar zitten. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden, een gezondheidscheck bij binnenkomst is verplicht en er is een dringend advies om mondkapjes te dragen bij het rondlopen in het inloophuis.

Lees meer…

Warm blijven
Een goede ventilatie in het inloophuis is erg belangrijk. Wij raden iedereen dan ook aan om de ramen en ventilatieroosters open te zetten. Omdat het binnen erg koud kan worden, gaan we op zoek naar manieren om de bezoekers toch een comfortabele plek te kunnen bieden. Geef elke bezoeker bijvoorbeeld een eigen fleecedekentje, een muts en een tasje met daarop de voornaam waar deze spullen in bewaard kunnen worden. Zo blijft iedereen binnen lekker warm!

Mondkapje
Het dringende advies van de overheid is om in openbare ruimtes een mondmasker te dragen. Kijk hier voor uitgebreide informatie. Een inloophuis kan zelf de afweging maken om dit advies te volgen. Meespelen bij deze afweging kan bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat tegelijk binnen kan zijn en of het mogelijk is om afstand te houden bij het binnenlopen en bij toiletbezoek.

Wij raden aan elk inloophuis aan om bij de deur een doos met mondkapjes klaar te zetten. Op deze manier heeft elke bezoeker toegang tot een mondkapje. Blijf daarnaast controleren of mensen klachten hebben, noteer contactgegevens van bezoekers, houd 1,5 meter afstand, beperk het aantal bezoekers binnen per ruimte tot 30.

Anderhalvemeter-presentie
De anderhalvemeter-samenleving vraagt nieuwe manieren om present te zijn. Netwerk DAK schreef een uitgebreide handleiding vol met tips en ideeën over hoe present te zijn buiten het inloophuis. Belangrijk is om het contact met bezoekers te houden. Ook met hen die nog niet naar het inloophuis kunnen of durven te komen.

Ga naar buiten om mensen op te zoeken. Vul fietstassen, boodschappenwagentjes en bakfietsen met koffie, boterhammen en attenties, kleed je warm aan en ga naar de mensen toe. Bel aan bij bezoekers die lang niet zijn geweest of maak een praatje op straat. Zoek vrijwilligers die wind en kou willen trotseren. Wellicht zijn er bezoekers die hier aan bij willen dragen.

Nieuwe activiteiten
Veel inloophuizen hebben tijdens de coronacrisis nieuwe activiteiten opgezet die veilig in een anderhalvemeter-samenleving kunnen worden gehouden. Een succesvolle activiteit is om samen te gaan wandelen. Maak kleine wandelgroepen van 2 of 3 bezoekers. Als er weer een nieuwe lock down komt, kunnen ze al wandelend contact houden en in beweging blijven. Zorg dat ze zelf contact op kunnen nemen met elkaar.

Blijf ook vrijwilligers betrekken die nog niet naar het inloophuis kunnen komen. Vraag hen bijvoorbeeld om persoonlijke kaartjes te schrijven naar bezoekers. Leuk om te maken én leuk om te ontvangen.

Pas ook op jezelf!
De nieuwe maatregelen zorgen ook voor meer stress en inspanning om het inloophuis veilig te houden. Van coördinatoren en vrijwilligers wordt veel gevraagd en soms slaat de vermoeidheid toe. Ook voor mensen die al een beperkt netwerk hadden wordt het steeds zwaarder naarmate deze situatie langer duurt. Ons advies voor deze tijd: wees voorzichtig en heb aandacht voor elkaar en jezelf.

Gelukkig merken we overal hoe belangrijk de inloop is voor bezoekers en hoe blij ze zijn dat we weer kunnen komen. Nu de inloop met zoveel beperkingen te maken heeft, blijft het belangrijk om andere manieren te vinden om contact te houden.

Heb je suggesties of aanvullende informatie: deel het met een email aan info@netwerkdak.nl. Dan kunnen we van elkaar leren.

 

Beleidsplan: samen de toekomst in


De missie van Netwerk DAK is het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Het ideaal is dat minder mensen buiten de boot vallen en dat samen optrekken vanzelfsprekend wordt. In het beleidsplan 2021-2023, ‘Het plezier van het samen optrekken’, geeft Netwerk DAK een analyse van het werkveld en een overzicht van de doelstellingen voor de komende jaren. Download het beleidsplan hier.

Netwerk DAK is hét netwerk van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. In totaal gaat het om 160 beroepskrachten, 6.000 vrijwilligers en 20.000 bezoekers per week die elkaar ontmoeten en met elkaar optrekken.

Lees meer…

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat bieden een plek voor kwetsbare mensen in dorpen, wijken en stadscentra, mensen die elders buiten de boot vallen. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat ieder mens telt, dat blijvende zorg voor elkaar nodig is en dat ieder mens een kans verdient. Ze verbinden beroepskrachten en vrijwilligers met dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met psychiatrische problemen, eenzame wijkbewoners, alleenstaande moeders en anderen.

Netwerk DAK brengt en houdt lokale, autonome inloophuizen, buurtpastoraten en straatpastoraten met elkaar in contact en treedt daarnaast als belangenbehartiger op in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen.

Noodfonds coronacrisis
In maart 2020 deed het coronavirus zijn intrede in Nederland. De crisismaatregelen maakten dat de inloophuizen hun deuren moesten sluiten. Onverwijld zochten de inloophuizen naar andere manieren om met hun bezoekers in contact te blijven. Om hen hierin te ondersteunen richtte Netwerk DAK een Noodfonds op van €250.000,- om noodhulp mogelijk te maken aan dak- en thuislozen en geïsoleerde mensen die buiten formele regelingen vielen. Van dit noodfonds is veelvuldig gebruik gemaakt en meer dan 150 aanvragen zijn ingediend.
Er zijn hoopvolle geluiden: oproepen van alle kanten om de samenleving duurzamer en socialer uit de crisis te laten komen. Dit vraagt om nieuwe gedachten, nieuwe structuren, nieuw beleid. Netwerk DAK wil de stem laten horen van degenen die het meest in de knel komen. Juist nu, nu alles in beweging komt.

Voor de toekomst wil Netwerk DAK het plezier en de rijkdom van het samen optrekken ook buiten de inloophuizen bekender maken. Opdat steeds meer mensen betrokken zijn bij het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat en dat zij meewerken aan het ideaal van een samenleving waar ruimte is voor gekwetste mensen.