Voorbeelden

Netwerk DAK verzamelde voorbeelden van huisregels, gedragscode, een vrijwilligerscontract, klachtenregeling etc. Lees meer

Hulp bij tegengaan ongewenst gedrag

Hoe voorkom je (seksueel) ongewenst gedrag en seksueel misbruik in je vrijwilligersorganisatie? Hoe werk je aan een sociaal veilige omgeving? Lees meer

Werken met kwetsbare vrijwilligers

In de handreiking ‘Samen bouwen aan een dak, werken met kwetsbare vrijwilligers’ vind je ervaringen, dilemma’s en reflectie op het werken met vrijwilligers in een kwetsbare maatschappelijke positie. Lees meer

Oudere vrijwilligers begeleiden

Bij veel vrijwilligers organisaties zijn oudere vrijwilligers actief. Hoe kun je op een bijzondere manier aandacht geven aan oudere vrijwilligers en aan de samenwerking tussen jong en oud? Lees meer

Jong en oud – Samen sterk

In de coronacrisis is de dynamiek van vrijwilligers in het inloophuis, buurt- en straatpastoraat veranderd. Oudere vrijwilligers komen niet altijd vanzelf terug, nieuwe krachten zijn het team komen versterken. Het is tijd voor herbezinning: pakken we de oude routine weer op, of… Lees meer