inloophuizen

buurtpastoraat

straatpastoraat

Over ons

menu x
menu x

inloophuizen

n

buurtpastoraat

n

straatpastoraat

n

Over ons

Over ons

Nieuws

100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

Lectoraat theologie

Sake Stoppels start als lector Theologie aan de CHE (Ede). Zijn lectorale rede had als titel 'Heil zien in missionaire…
Lees meer...

Dialoogsessies met ouderen

Wil jij specialist worden in het begeleiden van dialoogsessies met ouderen? Op 26 september en 10 oktober kun je bij…
Lees meer...

meld je aan voor burendag 2019

Op 28 september viert Oranjefonds de Burendag. Bedenk een evenement dat past bij je inloophuis, meld je aan en doe…
Lees meer...

Agenda

  1. Landelijke Netwerkdag

    november 4 @ 10:00 - 16:00

Vacatures

 

Buurtpastoraal / Diaconaal werker Amsterdam-Noord
Inloophuis Kerk & Buurt Amsterdam-Noord zoekt een buurtpastoraal / diaconaal werker voor 16-18 uur per week.  (27-06)
Lees meer

Bestuursleden Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht
Het Aandachtscentrum zoekt bestuursleden voor de invulling van fondsenwerving, communicatie, secretariaat en voorzitterschap.
Lees meer

Quotes

“Zorgmijders zijn in werkelijkheid loketmijders. Onze bezoekers hebben al zoveel kastjes en muren gezien. Ze worden gek van weer een loket, begrijpen de regels en formulieren gewoon niet. Bij ons mogen ze binnenlopen, met alleen hun voornaam. Wij registreren niemand.”

Contact

Mariahoek 17
3511 LG Utrecht

Aanmelden Nieuwsbrief
liesbethtimmers@netwerkdak.nl

Coördinator Helma Hurkens
06 37 192 976
helmahurkens@netwerkdak.nl

Projectleider Jan van Opstal
06 24 951 353
janvanopstal@live.nl

Medewerker secretariaat
Liesbeth Timmers
liesbethtimmers@netwerkdak.nl

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen

Netwerk DAK wil de uitwisseling tussen de aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastores stimuleren (verbinden), bevordert het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit (versterken) en treedt op als belangenbehartiger in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).


Wat biedt Netwerk DAK?

Advies
Overzicht trainingen
Landelijke netwerkdag
Regionale bijeenkomsten
Bijeenkomsten van straatpastores
Pilot kwetsbare vrijwilligers
Kennis delen
Materiaal voor eigen pr

Klik hier voor de film over Netwerk DAK
Klik hier voor de film ‘Eigen kracht bij kwetsbaarheid’Meer dan een dak

In 2017 heeft Netwerk DAK onderzoek gedaan onder de aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Daar is de publicatie ‘Meer dan een dak’ uit voortgekomen.
Het onderzoek brengt het werkveld in beeld: hoe deze organisaties in alle diversiteit de hand reiken naar mensen die vaak door formele instanties niet bereikt worden en hoe vrijwilligers ondersteund door beroepskrachten zich inzetten voor kwetsbare mensen. In het samen optrekken wordt geborgenheid geboden aan mensen die geen familie meer hebben of die de weg zijn kwijtgeraakt in de bureaucratie.


Duidelijk werd dat er een toenemende vraag is naar deze laagdrempelige ondersteuning. Tegelijk werd bevestigd dat kerken minder financieel bij dragen en er minder kerkelijke vrijwilligers zijn. Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat staan dan ook voor behoorlijke uitdagingen. Vijf thema’s kwamen in beeld: innovatie, financiën, menskracht, pr, en samenwerking met overheid en welzijnsinstellingen.
Rond deze vijf thema’s is al tijdens het onderzoek een netwerk opgebouwd van deskundigen die bereid zijn om via Netwerk DAK de aangesloten organisaties te ondersteunen.

Vervolgens bezochten Jan van Opstal en Helma Hurkens vanaf 2017 alle aangesloten organisaties voor een diepgaand gesprek over deze thema’s.Door het onderzoek en de bezoeken aan inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat, kwam het werkveld meer in beweging. Besturen denken na over nieuwe activiteiten, proberen verdienmodellen uit, dagen bezoekers uit om vrijwilliger te worden en gaan onverwachte verbindingen aan. Regionale bijeenkomsten over pr hebben geleid tot aansprekende websites. De kleinere organisaties kunnen gebruik maken van webcontent van Netwerk DAK.

In 2018 kreeg het nieuw elan nog een extra impuls door de oprichting van het Fonds Franciscus door Kansfonds.
Ook in 2019 gaat Netwerk DAK weer het land in, bij specifieke vragen of op eigen initiatief. Om verder te werken aan versterking zijn twee pilots gestart. De pilot ‘werkplek bij de tijd’ brengt coördinatoren in gesprek over hun werk.

In de pilot ‘werken met kwetsbare vrijwilligers’ bespreken coördinatoren wat het inzetten van bezoekers vraagt van de organisatie.

Het werk van Netwerk DAK wordt gesteund door Kansfonds, Oranjefonds, Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Stichting Rotterdam, Sioc, Kerk in Actie en Porticus tot eind 2019.

 


Aangesloten organisaties

De 100 bij Netwerk DAK aangesloten organisaties hebben allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis. Gemeenschappelijk is de brede oecumenische kerkelijke achtergrond en een open dialogische houding.

Aansluiten is eenvoudig. Neem contact op met Helma Hurkens, helmahurkens@netwerkdak.nl, 0637192976 om u aan te melden.


De regeling voor de contributie is als volgt:
Elke organisatie die is aangesloten bij Netwerk DAK betaalt jaarlijks contributie. Als een organisatie onverhoopt wil stoppen, dan geldt een opzegtermijn van één jaar.
Aangesloten organisaties met louter vrijwilligers betalen € 75,= per jaar per organisatie.
Organisaties met één beroepskrachten betalen € 175,= per jaar.
Organisaties met twee of meer beroepskrachten betalen 350,= per jaar.

Netwerk DAK is een stichting. Organisaties sluiten zich aan, er is geen sprake van lidmaatschap omdat Netwerk DAK geen vereniging is.


 

Anbi informatie

Beleidsplan 2018-2020
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Privacybeleid

Netwerk DAK is een als ANBI erkende instelling. U kunt een bijdrage doneren op iban NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, onder vermelding van donatie. Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur …


Bestuur
Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur.

Piet Kuijper, voorzitter

Paul van Hattem, secretaris

Simon Brussel, penningmeester

Kristel Ashra, bestuurslid

Ton Bervoets

Medewerkers

Helma Hurkens, coördinator en adviseur

Jan van Opstal, adviseur

Liesbeth Timmers, medewerker secretariaat

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers worden betaald volgens de CAO van kerkelijk werkers van de PKN.

Kvk nummer: 30236372 

Over deze site

Ontwerp: IDlab
Bouw: VDS Graphics
Aan de adviezen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Netwerk DAK is niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan door gebruikmaking van de informatie van deze website.

 

Verbinden, versterken, vertegenwoordigen

Netwerk DAK wil de uitwisseling tussen de aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastores stimuleren (verbinden), bevordert het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit (versterken) en treedt op als belangenbehartiger in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).


Wat biedt Netwerk DAK?

Advies
Overzicht trainingen
Landelijke netwerkdag
Regionale bijeenkomsten
Bijeenkomsten van straatpastores
Pilot kwetsbare vrijwilligers
Kennis delen
Materiaal voor eigen pr

Klik hier voor de film over Netwerk DAK
Klik hier voor de film ‘Eigen kracht bij kwetsbaarheid’Meer dan een dak

In 2017 heeft Netwerk DAK onderzoek gedaan onder de aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Daar is de publicatie ‘Meer dan een dak’ uit voortgekomen.
Het onderzoek brengt het werkveld in beeld: hoe deze organisaties in alle diversiteit de hand reiken naar mensen die vaak door formele instanties niet bereikt worden en hoe vrijwilligers ondersteund door beroepskrachten zich inzetten voor kwetsbare mensen. In het samen optrekken wordt geborgenheid geboden aan mensen die geen familie meer hebben of die de weg zijn kwijtgeraakt in de bureaucratie.


Duidelijk werd dat er een toenemende vraag is naar deze laagdrempelige ondersteuning. Tegelijk werd bevestigd dat kerken minder financieel bij dragen en er minder kerkelijke vrijwilligers zijn. Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat staan dan ook voor behoorlijke uitdagingen. Vijf thema’s kwamen in beeld: innovatie, financiën, menskracht, pr, en samenwerking met overheid en welzijnsinstellingen.
Rond deze vijf thema’s is al tijdens het onderzoek een netwerk opgebouwd van deskundigen die bereid zijn om via Netwerk DAK de aangesloten organisaties te ondersteunen.

Vervolgens bezochten Jan van Opstal en Helma Hurkens vanaf 2017 alle aangesloten organisaties voor een diepgaand gesprek over deze thema’s.Door het onderzoek en de bezoeken aan inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat, kwam het werkveld meer in beweging. Besturen denken na over nieuwe activiteiten, proberen verdienmodellen uit, dagen bezoekers uit om vrijwilliger te worden en gaan onverwachte verbindingen aan. Regionale bijeenkomsten over pr hebben geleid tot aansprekende websites. De kleinere organisaties kunnen gebruik maken van webcontent van Netwerk DAK.

In 2018 kreeg het nieuw elan nog een extra impuls door de oprichting van het Fonds Franciscus door Kansfonds.
Ook in 2019 gaat Netwerk DAK weer het land in, bij specifieke vragen of op eigen initiatief. Om verder te werken aan versterking zijn twee pilots gestart. De pilot ‘werkplek bij de tijd’ brengt coördinatoren in gesprek over hun werk.

In de pilot ‘werken met kwetsbare vrijwilligers’ bespreken coördinatoren wat het inzetten van bezoekers vraagt van de organisatie.

Het werk van Netwerk DAK wordt gesteund door Kansfonds, Oranjefonds, Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Stichting Rotterdam, Sioc, Kerk in Actie en Porticus tot eind 2019.

 


Aangesloten organisaties

De 100 bij Netwerk DAK aangesloten organisaties hebben allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis. Gemeenschappelijk is de brede oecumenische kerkelijke achtergrond en een open dialogische houding.

Aansluiten is eenvoudig. Neem contact op met Helma Hurkens, helmahurkens@netwerkdak.nl, 0637192976 om u aan te melden.


De regeling voor de contributie is als volgt:
Elke organisatie die is aangesloten bij Netwerk DAK betaalt jaarlijks contributie. Als een organisatie onverhoopt wil stoppen, dan geldt een opzegtermijn van één jaar.
Aangesloten organisaties met louter vrijwilligers betalen € 75,= per jaar per organisatie.
Organisaties met één beroepskrachten betalen € 175,= per jaar.
Organisaties met twee of meer beroepskrachten betalen 350,= per jaar.

Netwerk DAK is een stichting. Organisaties sluiten zich aan, er is geen sprake van lidmaatschap omdat Netwerk DAK geen vereniging is.


 

Anbi informatie

Beleidsplan 2018-2020
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017
Privacybeleid

Netwerk DAK is een als ANBI erkende instelling. U kunt een bijdrage doneren op iban NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, onder vermelding van donatie. Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur …


Bestuur
Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur.

Piet Kuijper, voorzitter

Paul van Hattem, secretaris

Simon Brussel, penningmeester

Kristel Ashra, bestuurslid

Ton Bervoets

Medewerkers

Helma Hurkens, coördinator en adviseur

Jan van Opstal, adviseur

Liesbeth Timmers, medewerker secretariaat

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers worden betaald volgens de CAO van kerkelijk werkers van de PKN.

Kvk nummer: 30236372 

Over deze site

Ontwerp: IDlab
Bouw: VDS Graphics
Aan de adviezen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Netwerk DAK is niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan door gebruikmaking van de informatie van deze website.