Van ontmoeting naar verandering

Bij inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat staan presentie en ontmoeting centraal. De kern van het werk is het aandachtvol luisteren naar de verhalen van mensen. Deze ontmoeting is in de praktijk vaak doel op zichzelf, terwijl deze verhalen ook een aanzet tot (beleids)verandering zouden kunnen en moeten zijn.

Ontdek hier hoe er in de praktijk bij inloophuizen, buurt- en straatpastoraat wordt gewerkt aan ontmoeting en verandering en hoe ook andere lokale organisaties dit kunt aanpakken.

Ontmoeting en verandering

Netwerk DAK gelooft in de kracht van ontmoetingen tussen mensen met een verhaal en mensen met invloed, waarin luisteren, respect en wederzijds vertrouwen centraal staan. Alleen op deze manier kunnen we het beleid werkelijk veranderen. Lees meer

Wandelingen met straatgidsen

Waar lopen daklozen tegenaan? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor mensen wanneer ze op straat komen? Op welke manier kunnen hulpverleners beter aansluiten op hun vragen? Door persoonlijke verhalen, verteld op de plek ‘waar het allemaal is gebeurd’, komen deze vragen… Lees meer

Maaltijden met eerlijke verhalen

Verbinding staat centraal in de maaltijden met eerlijke verhalen die IDO Lelystad organiseert. Directeur Veerle Rooze: “De thema’s die tijdens de gesprekken naar voren komen – eenzaamheid, je anders voelen - zijn thema’s waar ieder mens mee te maken heeft, niet alleen… Lees meer

Gastlessen op beroepsopleidingen

Straatpastor Max Paans geeft, samen met een ervaringsdeskundige, gastlessen aan de studenten Social Work van de Christelijke Hogeschool Ede. “Ik hoor regelmatig van studenten dat de vragen die ik stelde, twee of drie jaar later nog steeds opkomen.” Lees meer

Armoedeplatform

Een samenwerkingsverband van grote organisaties, kleine initiatieven en bezorgde burgers kan een krachtig instrument zijn om thema’s op de politieke agenda te krijgen. Hoe kan zo’n platform aansluiten bij de werkwijze van inloophuizen? Lees meer

Symposium

Op Wereldvluchtelingendag staat de Pauluskerk stil bij de situatie en positie van vluchtelingen en migranten tijdens een manifestatie met sprekers, muziek en kunst. “Met het programma vragen we aandacht voor deze mensen, die vaak vastzitten in het systeem." Lees meer

Living Library

Een gesprek van vijf minuten kan voldoende zijn om het beeld dat je van iemand had, volkomen te veranderen. De Living Library maakt zulke gesprekken mogelijk. Tijdens een Human Library lees je een levend boek. Mensen delen hun persoonlijke verhaal en waar ze concreet tegenaan… Lees meer

Gastlessen op scholen

De School van Barmhartigheid nodigt Haagse middelbare scholieren uit om hun bubbel te verlaten en een verrassende ontmoeting te hebben. “We willen dat leerlingen hebben nagedacht over wie ze zijn ten opzichte van de ander.” Lees meer

Theatervoorstelling

De Joseph Wresinski Cultuurstichting is een theatergroep van mensen die leven in armoede, achterstand en maatschappelijke uitsluiting en (voormalig) dak- en thuislozen. Productieleider Sarah Steeman: “De allerarmsten zijn zelf deskundig in alles wat met armoede te maken heeft. Lees meer

Verhalen van de straat

“Met dit boek hebben we bestaansonzekerheid een gezicht willen geven, zonder direct over te springen naar een analyse,” vertelt Groningse straatpastor Annemarie van der Vegt over het boek ‘Verhalen van de Straat’. Tien mensen met ervaring met dakloosheid komen daarin aan… Lees meer