Armoedeplatform

ARMOEDEPLATFORM MET ERVARINGSDESKUNDIGEN

Wie kan ons daarbij helpen?

Een samenwerkingsverband van grote organisaties, kleine initiatieven en bezorgde burgers kan een krachtig instrument zijn om thema’s op de politieke agenda te krijgen. Hoe kan zo’n platform aansluiten bij de werkwijze van inloophuizen? Henriëtte Boerma van Stek Den Haag: “We zijn geen lobbyisten die het systeem veranderen. Wat wel bij ons past: verhalen en signalen naar boven halen en mensen op die manier raken.”
Samenwerking is voor Stek cruciaal, vertelt directeur Derk Stegeman. Dat is direct zichtbaar in de lange lijst van samenwerkingsverbanden in Den Haag waar Stek deel van uitmaakt: Delen achter de duinen, de Alliantie Financiële Ondersteuning, Platform Zorgvrijwilligers en Zorgzaam uit Overtuiging. Waarom is het voor Stegeman zo belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk? “Het is belangrijk dat je als vergelijkbare organisaties elkaar weet te vinden, elkaar kan steunen, maar ook samen naar de burgemeester kan stappen. En andersom, dat er een netwerk is waar de burgemeester kan aankloppen om te vragen: ‘Wie moet ik hebben?’, legt Stegeman uit.
Hoe kan ontmoeting en verbinding een centrale rol krijgen in de werkwijze van een samenwerkingsverband? Afdelingsmanager Henriëtte Boerma is namens Stek in verschillende netwerken actief. Ze maakt de praktijk van dichtbij mee. “De meest succesvolle samenwerkingen bestaat uit een mix van grotere, professionele organisaties, kleine individuele organisaties die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen en betrokken mensen die zelf ergens tegenaan lopen,” meent Boerma.

Ontmoeting

Boerma: “Het is belangrijk om een platform of samenwerking te benaderen vanuit de uitgangspunten van het inloophuis of straatpastoraat. We zijn geen lobbyisten die het systeem veranderen. Wat wel bij ons past: verhalen naar boven halen en mensen op die manier raken. Vanuit die blik ga je ook anders naar de invulling van een platform kijken.

Als je beleidsbeïnvloeding wil doen, doe het dan op een manier die bij jou past.

Het advies dat ik meegeef aan inloophuizen die een samenwerkingsverband willen opstarten is: blijf bij jezelf, ontdek waar je kracht zit. Als je beleidsbeïnvloeding wil doen, doe het dan op een manier die bij jou past.”
Stegeman vult aan: “De kracht van een netwerk is dat het zich niet beperkt tot de eigen groep of achterban, maar dat er gezamenlijk gewerkt wordt om armoede op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden. De doelgroep zelf heeft hier het meeste baat bij.”

Verandering

Een platform ontstaat vaak rondom een bepaald thema, merkt Boerma. Bijvoorbeeld de opvang van ongedocumenteerden. In het platform worden ervaringen verzameld en adviezen uitgewisseld. Vervolgens kunnen die in een brief of inspiratienota worden gebundeld en naar het college van burgemeesters en wethouders, gemeenteraadsleden en politieke partijen worden gestuurd.
Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden ook een goede manier om jezelf als inloophuis of diaconale organisatie zichtbaar te maken bij de gemeente en andere organisaties. Tot slot heeft samenwerking met andere organisaties ook waarde in zichzelf, meent Stegeman. “Wij willen geen specialistische organisatie zijn die zich op één onderwerp richt. Zodra we ons met een specifiek thema of probleem bezighouden, gaan we als allereerste na wie nog meer actief zijn op dat onderwerp om dubbeling te voorkomen en goed te weten wat er speelt op dit onderwerp.

Praktisch

Zijn er bij jou in de stad al samenwerkingsverbanden waar je bij kan aansluiten? Informeer bij de gemeente en bij vergelijkbare organisaties.
Hoe kun je als inloophuis het initiatief nemen om een platform of samenwerkingsverband op te starten? “Ik zou beginnen met het organiseren van een mini-symposium of een open dag met een inhoudelijk programma en ruimte voor een borrel en netwerken,” raadt Boerma aan. “Nodig daarvoor alle organisaties uit die je kan verzinnen die binding met het thema hebben. Vaak zeggen mensen tijdens zo’n bijeenkomst spontaan: we zouden eigenlijk vaker met elkaar moeten organiseren. Dat kan het startpunt zijn van een samenwerking.”

Luister naar de verhalen, vraag door. Ga daarna ook in gesprek met alle deelnemers over wat er moet veranderen, waarom dat moet veranderen, en vooral ook hoe dat moet gebeuren.

Vergeet vooral niet te zoeken naar unieke samenwerkingspartners, raadt Stegeman aan. Het Rode Kruis, Leger des Heils, andere welzijnsorganisaties, moskeeën, de gemeente zelf. “Als het om daklozen gaat zou je bijvoorbeeld ook kunnen kijken of je met de veegploeg of plantsoenendienst kunt samenwerken. Denk na: wie komt er op de plekken waar ook daklozen zich bevinden? Om 6 uur ’s ochtends gaat de veegploeg door de stad. Zij hebben misschien heel goed zicht op mensen die op de straat slapen.”

Aanbeveling

“Het is belangrijk om je vanuit het inloophuis af en toe te melden als het gaat om stedelijke problematiek als geheel,” meent Stegeman. “Zorg dat je minimaal één keer per jaar in de gemeenteraad zit. Volg de lokale politieke ontwikkelingen om een kapstok te vinden en faciliteer binnen het platform ontmoetingen tussen mensen met invloed en mensen met een verhaal. Praat in het samenwerkingsverband niet óver mensen, maar mét hen.”

Valkuil

Zorg in een platform waar zowel grote organisaties als bezorgde burgers aansluiten voor een goed onderscheid tussen incidenten en echte signalen, geeft Boerma als tip mee. “Mensen zijn vaak heel bezorgd over iets dat hen persoonlijk heeft geraakt. Lokale politici die aansluiten bij een bijeenkomst kunnen daar helaas weinig mee. Het is interessanter om samen te ontdekken wat veel voorkomende problemen zijn en mensen met een verhaal te laten meedenken over mogelijke oplossingen.”
Netwerk DAK gelooft in de kracht van ontmoetingen tussen mensen met een verhaal en mensen met invloed, waarin luisteren, respect en wederzijds vertrouwen centraal staan. Meer informatie of zelf aan de slag? Neem contact op met projectleider Meta Floor via metafloor@netwerkdak.nl