Diaconaal werk in de coronacrisis

Thijs Tromp en Erica Meijers van de PThU onderzochten hoe diaconale organisaties omgingen met de beperkingen door de coronamaatregelen en vroegen zich af wat we hieruit over diaconaat kunnen leren. Lees meer

Presentie en community

Gemeenschapsvorming is een belangrijk kenmerk van het werk rond inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Deel zijn van een gemeenschap is voor mensen een belangrijke factor om weer regie te krijgen over het eigen leven. Titus Schlatmann schrijft over de rol van de… Lees meer

Meer weten?

Presentie als houding is belangrijk voor straatpastores, buurtpastores en de medewerkers van inloophuizen. Netwerk DAK zet een aantal boeken en artikelen op een rij over de presentiebenadering. Lees meer