Diaconaal werk in de coronacrisis

Thijs Tromp en Erica Meijers van de PThU onderzochten hoe diaconale organisaties omgingen met de beperkingen door de Coronamaatregelen. Augustus 2022 verscheen het derde artikel over wat diaconaat hier uit leerde. In februari 2022 bevroegen zij organisaties op hun ervaringen… Lees meer

Presentie en community

Gemeenschapsvorming is een belangrijk kenmerk van het werk rond inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Deel zijn van een gemeenschap is voor mensen een belangrijke factor om weer regie te krijgen over het eigen leven. Titus Schlatmann schrijft over de rol van de… Lees meer

Meer weten?

Presentie als houding is belangrijk voor straatpastores, buurtpastores en de medewerkers van inloophuizen. Netwerk DAK zet een aantal boeken en artikelen op een rij over de presentiebenadering. Lees meer