Meer weten?

Presentie als houding is belangrijk voor straatpastores, buurtpastores en de medewerkers van inloophuizen. Netwerk DAK zet een aantal boeken en artikelen op een rij over de presentiebenadering, in een artikel. Van de publicaties die online staan vind je hier de links.

Achtergronden bij kerkelijk presentiewerk, een literatuuroverzicht

Meer dan een dak

Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal, Van der Ros Communicatie, 2017, 978-90-812849-9-8,

Samen bouwen aan een dak

Handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers, Jenny Zwijnenburg, Bart Eigeman, Netwerk DAK, 2019,

Zo wordt het spel gespeeld

Recensie Dagdagelijke spiritualiteit, Maaike de Haardt, 2012.
Recensie, Henk Meeuws, 2012

Oog in Oog

Recensie Je Blootstellen aan Gods Geest, Erik Borgman, 2017.

Transparante plaatsen 

In Missie Impasse, op de drempel van een missionair tijdperk, Frans Dokman en Rob van der Zwan (redactie),een uitgaven van De Missionaire Bondgenoten, 2016.

Wandelen zonder doel – Jezelf blootstellen aan de stad

in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr 3/2015 Gaandeweg op adem komen.
Lees de samenvatting in De Bezieling.

Het rijke leven delen

Rob van Herwaarden, artikel 2020.

Presente vrijwilligers

Henk Meeus, 2012.

Missionaire presentie

Frans Wijssen, Vliegers, Bulletin van de Vereniging Netwerk Urban Mission, 29, 2000.

Diaconie en caritas in deze tijd

Herman Noordegraaf, inleiding tijdens Netwerkdag 2011, Netwerk DAK.

Vier inloophuizen in Zeist

Artikel na landelijke netwerkdag 2018.

Contemplatief pastoraat in de marge van de samenleving

Fred van Iersel, inleiding bij bijeenkomst straatpastores, 2014.

Handreiking Zorgmijding

Klop H, Onwuteaka-Philipsen B, Gootjes J, Evenblij K (2018). Zorgmijding onder dak- en thuislozen: lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers. Een handreiking met adviezen en aanbevelingen op basis van de werkwijze en ervaringen van geestelijk verzorgers, straatpastors, outreachend professionals en voormalig daklozen. Amsterdam: VUmc.
Zin en levensvragen Straatpastoraat Den Bosch
Straatpastor Lianne hield een lezing  en ging vooral in op de plaats en betekenis van zin- en levensvragen in de contacten met de vrienden van de straat en de thuislozen die haar opzoeken. De lezing is uitgegeven in een fraaie brochure , 2021

Empowerment als kader

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg, Tineke van Regenmortel, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2009, Volume 18, Issue 4, pp. 22–42.

Van klacht naar kracht

Van klacht naar kracht, Effectieve werkwijze in arme wijken, Suzanne Kooy, in eigen beheer uitgegeven door de stichting SamenWonen-SamenLeven, 2011, 87 pp. https://www.sw-sl.nl/methodiek-van-klacht-naar-kracht/

Gastvrij onthaal

In 1997 schreef Sake Stoppels het boek ‘Een gastvrij onthaal, Gids voor inloopcentra en andere vormen van kerkelijke gastvrijheid’. Het is boek is inmiddels een klassieker voor inloophuizen. Download hier het boek van 52 pagina’s.

Literatuurbericht diaconaat

Wil je een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2016, kijk dan bij Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Niet alleen wetenschappelijke publicaties komen aan de orde, ook uitgaven voor een breed publiek. De literatuurberichten werden geschreven door Herman Noordegraaf.