Meer weten?

Presentie als houding is belangrijk voor straatpastores, buurtpastores en de medewerkers van inloophuizen. Netwerk DAK zet een aantal boeken en artikelen op een rij over de presentiebenadering.

Praktijkboek presentie

De presentiebenadering werd alweer zo’n twintig jaar geleden ontwikkeld vanuit het buurtpastoraat. Andries Baart was de grote voortrekker. In 2019 verscheen dit praktijkboek dat studenten en professionals inzicht geeft in de presentiebenadering over de volle breedte.
Praktijkboek Presentie, E. Beurskens, M. van der Linde, A. Baart, Coutinho, 2019.

Missionaire presentie

‘Wij werken vanuit presentie’, zeggen vrijwel alle inloophuizen, buurtpastores en straatpastores. Ben je geïnteresseerd in de kerkelijke wortels van dit begrip? In 2000 schetste Frans Wijssen, missioloog in Nijmegen, de theoretische achtergronden van ‘missionaire presentie’. Dit artikel werd geschreven in 2000, nog voordat Andries Baart zijn dikke boek ‘Theorie van de presentie’ schreef.
Download hier het artikel.

Geloven in de buurt

Buurtpastores Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann trekken op met mensen uit de buurt. Dit is een bundel met columns die zij in 2004 tot 2008 schreven over hun presentie in twee Utrechtse wijken.