Diaconaal werk in de coronacrisis

De maatregelen die werden genomen om het coronavirus in te dammen, raakten het diaconale werk in het hart. Het werd uiterst moeilijk om mensen te ontmoeten en plekken te bieden om op adem te komen. De Protestantse Theologische Universiteit onderzocht hoe diaconale organisaties hiermee omgingen en vroeg zich af wat we hieruit over diaconaat kunnen leren.
 
Onlangs verscheen het derde onderzoekrapport over hoe diaconale organisaties zijn omgegaan met de Coronamaatregelen. In de periode maart 2019 tot en met februari 2022 organiseerden Thijs Tromp en Erica Meijers drie focusgroepbijeenkomsten met leidinggevenden van diaconale organisaties. Zij vroegen de deelnemers naar hun ervaringen, naar wie er volgens hen het meest in de knel kwamen, hoe ze daarmee omgingen. In dit laatste rapport, dat hier te vinden is [link toevoegen] leest u hoe de diaconale organisaties hun weg gevonden hebben, wat ze in negatieve én positieve zin geleerd hebben van ‘het werken binnen beperkingen’ en waar ze de komende tijd extra op gaan letten. Ook gaan ze in op de samenwerking met uitvoeringsorganisaties van de overheid en met kerken.
 
Thijs Tromp en Erica Meijers bundelden eerder hun bevindingen in het artikel Diaconaal werk tijdens de tweede Coronagolf. Het artikel kwam eveneens tot stand na bijeenkomsten en gesprekken met medewerkers, directie en bestuursleden van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. De creativiteit die tijdens de eerste lockdown werd getoond om te zoeken naar alternatieven was afgenomen en de uitzichtloosheid van de situatie leidde tot vermoeidheid bij medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Desondanks werd er nog steeds geïmproviseerd, bijvoorbeeld om de gevolgen van de avondklok op te vangen in voorzieningen voor nachtopvang. Veel activiteiten gingen door, zij het in aangepaste vorm.

Eerste coronagolf

Eerder publiceerden Tromp en Meijers het artikel Diaconaal werk in de eerste 4 maanden van de Coronacrisis – De pandemie onthulde bestaande sociale kwetsbaarheid en machtsverhoudingenHierin lezen we dat diaconale organisaties verheugd waren over nieuwe, positieve samenwerking met welzijnsorganisaties, lokale overheid en andere diaconale initiatieven. Ineens was er ruimte voor ongebruikelijke maatregelen in plaats van het procedureel wantrouwen.
Lees het artikel Diaconaal werk tijdens de derde Coronagolf.
Lees het artikel Diaconaal werk tijdens de tweede Coronagolf’ hier.
Lees hier het artikel ‘Diaconaal werk in de eerste 4 maanden van de Coronacrisis.
Lees ook: Maaltijden in Covid-tijd. Hoe kerken in Amsterdam Zuidoost noden lenigen terwijl andere hulp structureel uitblijft, een onderzoek van de Protestantse Theologische  Universiteit.