Symposium

SYMPOSIUM OF MANIFESTATIE

Een groot publiek bereiken met jouw boodschap

Het plein achter de Pauluskerk in Rotterdam loopt vol. Op Wereldvluchtelingendag staat de kerk stil bij de situatie en positie van vluchtelingen en migranten tijdens een manifestatie met sprekers, muziek en kunst. “Met het programma vragen we aandacht voor deze mensen, die vaak vastzitten in het systeem,” vertelt predikant-directeur Ranfar Kouwijzer.
Eerder organiseerden ze een groot symposium tijdens de Rotterdamse Daklozendag. “We hebben daarmee dakloosheid in onze stad onder de aandacht gebracht en zijn met elkaar in gesprek gegaan over de oorzaken en over de vraag hoe we gezamenlijk dakloosheid kunnen voorkomen en verhelpen.” Wat wil de Pauluskerk bereiken met deze manifestaties? Waar moet je op letten als je een vergelijkbaar evenement wil organiseren? En hoe zet je de verhalen van ervaringsdeskundigen centraal?
“Ik zie een manifestatie allereerst als een media-event,” duidt Kouwijzer. “De media bereiken is dé manier om je boodschap bij een groot publiek neer te leggen. Het werkt op de lange termijn. We verspreiden geen boodschap die nu verzilverd hoeft te worden, maar brengen de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht bij mensen die er tot nu toe misschien nog niet geïnteresseerd in waren. Dat is eigenlijk al genoeg.”

Ontmoeting

Op het podium van de manifestatie is er ruimte voor de ervaringsverhalen van mensen. “Het centraal stellen van ervaringsverhalen in de line-up is precisiewerk, omdat je mensen soms ook vraagt om over hun leed te vertellen. Het is belangrijk dat die verhalen worden gehoord. Zulke persoonlijke ervaringen raken mensen. Maar het is ook kwetsbaar. Veel mensen hebben trauma’s, die je onbedoeld kunt triggeren. Sta er dus goed bij stil wat je precies vraagt aan mensen, en kijk goed naar wie je voor je hebt. ” In de Pauluskerk kiezen ze er daarom vaak voor om mensen te vragen die de situatie achter zich hebben gelaten. Bijvoorbeeld iemand die ongedocumenteerd was, maar inmiddels papieren heeft.

De media bereiken is dé manier om je boodschap bij een groot publiek neer te leggen.

Kouwijzer: “Tijdens een manifestatie zijn er ook altijd culturele elementen. Iemand zingt een lied, draagt een gedicht voor. Er zijn in de Pauluskerk veel kunstenaars, mensen die muziek maken, voordrachten doen. Vraag hen om mee te doen.” Laat mensen niet alleen vertellen wat er moeilijk is in hun leven, maar laat hen ook delen van hun wijsheid, van hun kracht, van hun creativiteit en cultuur.

Verandering

Het organiseren van een manifestatie begint bij het formuleren van een boodschap die je in de media wil krijgen. “Bij dit soort evenementen gaat het niet om wie er daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn, maar in hoeverre je een groot mediabereik genereert,” licht Kouwijzer toe. “Zo breng je je boodschap bij een nieuw publiek.” De mensen die op de manifestatie aanwezig zijn, zijn meestal mensen die toch al warmlopen voor het onderwerp.
Ranfar’s belangrijkste tip is om bij het organiseren van het evenement een mediapartner te vinden. “Benader voordat je begint met de organisatie al een aantal mediakanalen met de vraag: ‘Wij denken erover dit te organiseren, is dat iets voor jullie?’ Zo kun je van tevoren afspraken maken. Bijvoorbeeld dat er een redacteur van de krant aanwezig is en dat ze twee achtergrondinterviews plaatsen.”
De media bereiken, hoe doe je dat? “Om de media te interesseren helpt het om een aanknopingspunt te hebben bij de kalender, wat er gebeurt in de wereld, de presentatie van een rapport. Ten tweede moet je iets neerzetten wat ook mediageniek is. Iets wat concreet is, bijzonder of uniek. Een menselijk verhaal, met liefst een ongewoon, opvallend beeld erbij. Wij hebben ooit een bed neergezet waar iemand op ging liggen, pal voor het centraal station, om te verwijzen naar het groeiend aantal daklozen. En we plaatsten ooit een opblaaskerk om te protesteren tegen de sluiting van de nachtopvang..”

Praktisch

“Bij een symposium of manifestatie geldt: je hebt een beetje van alles nodig. Politieke statements, ervaringsverhalen, kunst en cultuur. Betrek dus ook kunstenaars, muzikanten, journalisten, onderzoekers en politici in je line-up.”
Ben je bewust van het beeld dat je uitstraalt, geeft Kouwijzer als tip mee voor wie zelf een manifestatie wil organiseren. “Wij maken er werk van om in de organisatie mensen met een niet-westerse achtergrond te betrekken. Als je voor het evenement iemand wil inhuren of vragen om bijvoorbeeld gespreksleider te zijn, let er dan op dat er niet tien witte Nederlanders gaan praten óver vluchtelingen. Zoek naar mensen met een diverse culturele achtergrond om het programma te leiden. In iedere stad heb je raadsleden, docenten en journalisten met een multiculturele achtergrond.”

Nodig de wethouder, de beleidsambtenaren en andere mensen met invloed persoonlijk uit voor de manifestatie.

Het organiseren van een manifestatie of symposium is niet goedkoop. Een podium, techniek, posters en sprekersvergoedingen zijn allemaal zaken om aan te denken. Het is daarbij ook arbeidsintensief, je bent lang bezig met de productie. Maar het kan ook veel energie geven. Koppel een evenement bijvoorbeeld aan een jubileum of belangrijke publicatie. “Let er wel op dat, wanneer je ervoor kiest om een jubileum te koppelen aan een inhoudelijke manifestatie, dat je de spotlight blijft zetten op het onderwerp waar het over gaat. Het belangrijkste is in dat geval niet ‘20 jaar inloophuis’, maar: daklozen.”

Aanrader

Kouwijzer raadt aan om altijd op zoek te gaan naar samenwerkingspartners om de manifestatie mee te organiseren. “Je creëert veel meer buzz wanneer je een evenement organiseert samen met andere partijen. Zoek naar organisaties die je opvallen omdat ze een drive hebben die je herkent – omdat ze ook opkomen voor waar jij voor opkomt. Zoek organisaties die wel echt uit een andere hoek komen. Denk aan het theater, de bibliotheek, culturele instelling, moskee, welzijnsorganisatie, school, sportclub.”

Valkuil

Een van de dingen die belangrijk is om van te voren duidelijk te maken, is dat door het spreken op een manifestatie iemands persoonlijke problemen niet worden opgelost. “Vooral bij mensen met een andere culturele achtergrond kan het idee heel erg heersen: als ik mijn verhaal doe tegenover hoogwaardigheidsbekleders, dan word ik wel geholpen. Die kans is in Nederland heel klein. Als er al een burgemeester of wethouder in de zaal staat die door het verhaal geraakt wordt, zeggen ze hooguit: we gaan het beleid verbeteren. Niet: we gaan voor deze persoon een oplossing creëren.”
Netwerk DAK gelooft in de kracht van ontmoetingen tussen mensen met een verhaal en mensen met invloed, waarin luisteren, respect en wederzijds vertrouwen centraal staan. Meer informatie of zelf aan de slag? Neem contact op met projectleider Meta Floor via metafloor@netwerkdak.nl