Oudere vrijwilligers begeleiden

Bij veel vrijwilligers organisaties zijn oudere vrijwilligers actief. Hoe kun je op een bijzondere manier aandacht geven aan oudere vrijwilligers en aan de samenwerking tussen jong en oud?
Dit artikel bespreekt hoe je op een bijzondere manier aandacht kunt geven aan oudere vrijwilligers en aan de samenwerking tussen jong en oud.
Het behandelt drie onderdelen:

  • Negatieve beeldvorming over ouderen
  • Het belang om met oudere vrijwilligers het gesprek aan te gaan
  • Tips en werkvormen
  • Verschillen tussen generaties

Negatieve beeldvorming over ouderen

De vooroordelen over ouderen zijn negatiever dan de vooroordelen over mensen met een migratieachtergrond. Dat zou je niet verwachten. Bij ouderen wordt vaak gedacht aan mensen die nog heel vitaal zijn, het ‘Zwitserlevengevoel’, of aan mensen die zeer broos en afhankelijk zijn. Op knuffelbaarheid scoren ouderen hoog: ze zijn vriendelijk, lief, loyaal. Maar op competenties overheerst het beeld van incapabel, afhankelijk, niet ambitieus, rigide, ouderwets. Veel mensen realiseren zich niet hoe negatief dat uitpakt. Nu is het wel een realiteit dat oudere mensen te maken krijgen met verlies, maar evengoed is het belangrijk om te kijken naar wat wel kan. En het is nog belangrijker om daar het gesprek over aan te gaan.

Verder lezen?

Download hier het hele artikel.