Willen jullie je buurt weer in beweging krijgen? Vraag aan bij Oranje Fonds

Inloophuis avant la lettre? Charles de Foucauld als presentie beoefenaar

Training 'Zin in Zingeving'. Meer aandacht voor zinvragen in het inloophuis? Volg de training op 14 juni

Regionale bijeenkomsten over luisteren

Een wethouder die open staat voor het verhaal van mensen van de straat

Het Armoedefonds biedt ouderen in armoede een steunpakketje aan

Hoe doen andere organisaties dat? Kijk rond in de jaarverslagen van anderen

Derk Stegeman over het belang om hoop te voeden

Ze eet vaker dan voorheen in het inloophuis ...

Start van gesprekken over de toekomst

Maak kennis met burgerinitiatieven op 25 juni

Straatpastor Zwanine in beeld