Inkomsten door periodieke giften

Projectleider GroeneKerken (08-04)

Projectleider individuele hulpverlening Stek Den Haag (11/04)

Coördinator Het Knooppunt te Utrecht (15-04)