100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

Nieuws

NETWERK DAK: VERBINDEN - VERSTERKEN - VERTEGENWOORDIGEN
Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

Regio bijeenkomst bij genomineerden Ab Harrewijnprijs

Op 7 mei is de regionale bijeenkomst bij inloophuis het Weeshuis in Woerden. Twee centrale vrijwilligers zijn genomineerd voor de…
Lees meer...

25 vrijwilligers gezocht

Aanloophuis de Groene Luiken bestaat 25 jaar en wil in dit jaar 25 nieuwe vrijwilligers. Daarvoor werd een promotiefilm gemaakt.…
Lees meer...

Bewoners gezocht

Woongemeenschap De Wonne in Almelo zoekt 2 nieuwe dragende kerngroepleden. In deze woon-gemeenschap krijgen tijdelijke bewoners de kans om aan…
Lees meer...

Agenda

 1. Regiobijeenkomst Woerden

  mei 7 @ 09:30 - 13:15
 2. Regiobijeenkomst Dieren

  mei 16 @ 09:30
 3. Regiobijeenkomst Eindhoven

  mei 22 @ 09:30 - 13:30

Vacatures

 

Projectcoördinator maatjesproject
AFriend4AFriend zoekt een projectcoördinator voor Amstelveen/Aalsmeer en één voor Haarlemmermeer. (25-04) Lees meer over Amstelveen/Aalsmeer of
lees meer
over Haarlemmermeer.

 

Geestelijk verzorger voor mensen met HIV
Stichting Mara Den Haag zoekt per direct een consulent geestelijke zorg (m/v) voor pastorale begeleiding van mensen met hiv. (10-05)
Lees meer

 

Diaconaal werker Buurt & Lukas Den Haag
Wegens zwangerschapsverlof van de huidige medewerker in het buurt-en-kerkwerk vanuit de Lukaskerk in de Schilderswijk is Stek op zoek naar een diaconaal werker. (06-05)
Lees meer

 

Straatpastor Amersfoort
Het Straatpastoraat Amersfoort zoekt een tweede straatpastor voor 8 uur per week. (8-05)
Lees meer

 
 

Directeur Buurtpastoraat Utrecht
Het Buurtpastoraat Utrecht zoekt een directeur (12 uur per week) als schakel tussen de 6 buurtpastores en het bestuur.
Lees meer ...

Contact

Mariahoek 17
3511 LG Utrecht

Coördinator Helma Hurkens
06 37 192 976
helmahurkens@netwerkdak.nl

Projectleider Jan van Opstal
06 24 951 353
janvanopstal@live.nl

Medewerker secretariaat
Liesbeth Timmers
secretariaat@netwerkdak.nl


Directeur bij Buurtpastoraat Utrecht

Vanwege het vertrek van de directeur
komt het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht
op korte termijn graag in contact met mensen
die zin hebben deze open plek in te vullen.
Profiel Directeur Stichting Buurtpastoraat Utrecht

Stichting Buurtpastoraat Utrecht

De Stichting Buurtpastoraat in Utrecht vierde onlangs (2018) zijn 25-jarig bestaan. Gerard Zuidberg nam begin jaren '90 het initiatief om met dit project een nieuwe vorm van pastorale nabijheid en betrokkenheid te vinden bij een aantal wijken van de stad, waar veel kwetsbare mensen wonen.

Het buurtpastoraat werkt volgens de presentietheorie waarbij de relatie met mensen en de nabijheid aan hun leven centraal staan. Niet het probleem of de producten en diensten staan centraal, maar de persoon met alles wat zij of hij is en wil zijn. Het begint met een exposure waarbij de pastores de buurt en zichzelf leren kennen om daarvanuit te ontdekken op welke manier zij mensen tot steun kunnen zijn. Inmiddels werken buurtpastores in de buurten Rivierenbuurt/Kanaleneiland, Eerste Daalsedijkbuurt, Geuzenwijk en Rietveldbuurt. Met haar werkwijze van nabijheid bereikt het buurtpastoraat mensen die buiten de boot vallen en vaak onvoldoende aansluiting vinden bij de hulpverlenersinstanties. De buurtpastores werken vanuit het Evangelie met een christelijke inspiratie, aan nabijheid, medemenselijkheid en het opzoeken van de (kwetsbare) naaste.

De buurtpastores verbinden zich aan de buurt en ontwikkelen hun netwerk van contacten binnen de buurt. Buurtpastores werken in de buurten samen met buurtteams en andere organisaties (Sociaal Makelorganisatie, jongerenwerk, woningbouwverenigingen, huisartsen, scholen etc.) vanuit de eigen werkwijze en benadering.

Begonnen als een project binnen het dekenaat Utrecht is het buurtpastoraat sinds 2008 een zelfstandige stichting die met financiële steun van kerken, donateurs, gemeente Utrecht en fondsen haar werk verricht.

De presentiebenadering is de basis van de hele organisatie en is ook zichtbaar in de aanpak van professionalisering, de wijze van leiding geven, de omgang met kwaliteit en verantwoording, en de wijze van besturen.

Team

Het team bestaat uit zes pastores die alleen of gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor één van de buurten. Er is sprake van een gemeenschappelijke wijze van werken (presentiebenadering) maar doordat de context de buurt steeds wisselend is en de dynamiek tussen buurtpastor en wijkbewoners persoonlijk en contextueel is, zetten de pastores in de verschillende wijken ook verschillende accenten. .

Het team komt eens in de drie weken bij elkaar om te reflecteren op het werk, ervaringen uit te wisselen en praktische en organisatorische zaken te bespreken. Omdat nabijheid en relatie de kernwoorden zijn van het werk, wordt rapportage en registratie vooral gedaan door het schrijven van verhalen en logboekverslagen. Hierop wordt vervolgens gereflecteerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers en komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar en verder zo vaak als nodig is. Het bestuur neemt deel aan de jaarlijkse 'heidag' van het buurtpastoraat. Het bestuur van de Stichting is eindverantwoordelijk en participeert actief in de strategische ontwikkeling van de Stichting en het onderhouden van relaties met subsidiegevers en organisaties en instellingen en personen die het maatschappelijk en kerkelijk draagvlak bieden voor het buurtpastoraat. Het bestuur delegeert het merendeel van de operationele taken aan de directeur

Directeur

Het buurpastoraat kent naast het team van pastores alleen een directeur. Het is in die zin een heel platte organisatie met een kleine ondersteuning door vrijwilligers (administratie, secretariaat). De directeur draagt mede verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het team en stuurt vanuit de doelstellingen en werkwijze en bewaakt met het team de verdere ontwikkeling van het werk. De directeur is de verbindende schakel tussen team en bestuur.

Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de financiering van het buurtpastoraat. Zij/Hij verzorgt daartoe de subsidierelaties met gemeenten en fondsen en ontwikkelt ideeën voor uitbreiding van de fondsenwerving.

Er is een klein team van vrijwilligers dat de directeur en het bestuur ondersteunt bij het uitvoeren van de werkzaamheden (notulist bestuur, secretariaat en financiële administratie) en waar de directeur de dagelijkse leiding over heeft.

De directeur doet haar of zijn werk vanuit het kantoor van de stichting aan de Oudegracht, waar het buurtpastoraat werkruimte heeft gevonden in een gebouw van de Zusters Augustinessen van Sint Monica.

Tegen deze achtergrond draagt de directeur verantwoordelijkheden voor:

De zorg voor het personeel (functioneringsgesprekken, verzuimbegeleiding, persoonlijke en professionele ontwikkeling in het werk).
Het dagelijks financieel beheer van facturen en betalingen. De directeur is betalingsbevoegd voor alle betalingen die vallen binnen de goedgekeurde begroting, en daarbuiten voor betalingen tot maximaal 2500,- euro.
De fondsenwerving, in samenwerking met pastores en bestuur
De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en ondersteunt het bestuur in de werkzaamheden.
Het opstellen van jaarplan en jaarverslag met team en bestuur
De voorbereiding van begroting en jaarrekening samen met de penningmeester
Afhankelijk van aanwezigheid en beschikbaarheid van vrijwillige ondersteuning, voert de directeur voorkomende administratieve werkzaamheden zelf uit.
Het voorbereiden van de teamvergadering en de verslaglegging hiervan

Het betreft een betaalde functie voor gemiddeld 12 uur per week. Daardoor zal de functie waarschijnlijk uitgevoerd worden in combinatie met een andere part-time functie of in combinatie met andere opdrachten (ZZP). Afspraken over beschikbaarheid en aanwezigheid worden in samenhang daarmee vastgelegd.

Mocht uw interesse gewekt zijn voor deze functie, dan nodigen wij u uit contact op te nemen met
Marieke Ploeg, 06 345 904 51 / mariekeploeg@organisatiekunstenaar.nl, bestuurslid
of Gérard Martens 06 471 980 72 / gaw.martens@hetnet.nl, voorzitter bestuur


Nieuws

Regio bijeenkomst bij genomineerden Ab Harrewijnprijs

Op 7 mei is de regionale bijeenkomst bij inloophuis het Weeshuis in Woerden. Twee centrale vrijwilligers zijn genomineerd voor de…

25 vrijwilligers gezocht

Aanloophuis de Groene Luiken bestaat 25 jaar en wil in dit jaar 25 nieuwe vrijwilligers. Daarvoor werd een promotiefilm gemaakt.…

Agenda

 1. Regiobijeenkomst Woerden

  mei 7 @ 09:30 - 13:15
 2. Regiobijeenkomst Dieren

  mei 16 @ 09:30
 3. Regiobijeenkomst Eindhoven

  mei 22 @ 09:30 - 13:30

Vacatures

 

Projectcoördinator maatjesproject
AFriend4AFriend zoekt een projectcoördinator voor Amstelveen/Aalsmeer en één voor Haarlemmermeer. (25-04) Lees meer over Amstelveen/Aalsmeer of
lees meer
over Haarlemmermeer.

 

Geestelijk verzorger voor mensen met HIV
Stichting Mara Den Haag zoekt per direct een consulent geestelijke zorg (m/v) voor pastorale begeleiding van mensen met hiv. (10-05)
Lees meer

 

Diaconaal werker Buurt & Lukas Den Haag
Wegens zwangerschapsverlof van de huidige medewerker in het buurt-en-kerkwerk vanuit de Lukaskerk in de Schilderswijk is Stek op zoek naar een diaconaal werker. (06-05)
Lees meer

 

Straatpastor Amersfoort
Het Straatpastoraat Amersfoort zoekt een tweede straatpastor voor 8 uur per week. (8-05)
Lees meer

 
 

Directeur Buurtpastoraat Utrecht
Het Buurtpastoraat Utrecht zoekt een directeur (12 uur per week) als schakel tussen de 6 buurtpastores en het bestuur.
Lees meer ...

Contact

Mariahoek 17
3511 LG Utrecht

Coördinator Helma Hurkens
06 37 192 976
helmahurkens@netwerkdak.nl

Projectleider Jan van Opstal
06 24 951 353
janvanopstal@live.nl

Medewerker secretariaat
Liesbeth Timmers
secretariaat@netwerkdak.nl