Doe-boek

Doe-boek van Netwerk DAK – werken aan voorwaarden

Het doe-boek van Netwerk DAK is een kompas om de koers te bepalen bij dilemma’s waar inloophuizen in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Een boek dat bestuurders en medewerkers helpt om telkens opnieuw hun kernwaarden centraal te stellen.
Netwerk DAK vroeg een kerngroep van zes bestuurders om zich samen te bezinnen op de voorwaarden voor het werken met kwetsbare vrijwilligers. Al snel kwamen zij uit bij het belangrijkste element van het werk: werken vanuit relaties. Er is geen voorafgaand doel, de relaties zijn niet een instrument in een voorafgaand plan. Steeds weer blijkt immers dat het leven niet altijd maakbaar is. Tegelijk is het werk zo georganiseerd, dat bezoekers de kans krijgen om mee te doen, als is het maar een kleine stap. Bart Eigeman begeleidde het proces.
Download hier het Doe-boek als Powerpoint (groot document) en hier als pdf.
Download hier het Lees-boek met voorbeelden
Of kijk hieronder naar de achtergrondteksten.
Netwerk DAK wil het Doe-boek verder aanvullen en vraagt input.
 
 
 
 

Bekijk het Doe-boek, blader er in, pak het later nog eens terug en ga er mee aan de slag. Kijk naar de achtergrondteksten als je meer wilt lezen. Het is gemaakt om er mee te werken in de praktijk, om dilemma’s in beeld te krijgen.

achtergrond identiteit kenmerken organisaties
achtergrond dromen en idealen STEK Den Haag
achtergrond missie en visie Stem in de Stad
achtergrond missie en werkwijze STEK Den Haag
achtergrond missie de beweging die we willen versterken IDO Lelystad
achtergrond visie Diaconaal opbouwwerk Amsterdam
achtergrond inhoudelijke doelen Stem in de Stad
achtergrond mensenwerk Kernwaarden traject Windwijzer
achtergrond doelgroepen straatpastoraat Amersfoort
achtergrond mensenwerk houding van de professional
achtergrond mensenwerk inloophuis als gemeenschap
achtergrond visie samen redzaam zijn en het netwerk MST
achtergrond mensenwerk niet instrumentele relaties
achtergrond mensenwerk terughoudende houding van de beroepskracht
achtergrond positioneren Rapport Paardenberg 2020
achtergrond presentie versus interventie IDO Lelystad
achtergrond waar zijn we wel van en waar zijn we niet van Stem in de stad
achtergrond wie we zijn en waar we voor staan Bie Zefke Sittard
achtergrond organisatie ontwikkeling Theory of Change IDO Lelystad

Voorwaarden

Om een plek bieden waar ieder mens tot zijn recht komt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een goede organisatie met duidelijke afspraken en ruimte om te improviseren is noodzakelijk. Dat vraagt dat de missie helder is, dat het eigen van de organisatie scherp in beeld is en dat is er nagedacht over wat van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers wordt gevraagd. Dit is bijeen gebracht in het doe-boek, een kompas dat helpt om te blijven werken vanuit de kernwaarden. Netwerk DAK ziet graag dat besturen met dit doe-boek aan de slag gaan.