Doe-boek

Doe-boek van Netwerk DAK – werken aan voorwaarden

Het doe-boek van Netwerk DAK is een kompas om de koers te bepalen bij dilemma’s waar inloophuizen in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Een boek dat bestuurders en medewerkers helpt om telkens opnieuw hun kernwaarden centraal te stellen.
Netwerk DAK vroeg een kerngroep van zes bestuurders om zich samen te bezinnen op de voorwaarden voor het werken met kwetsbare vrijwilligers. Al snel kwamen zij uit bij het belangrijkste element van het werk: werken vanuit relaties. Er is geen voorafgaand doel, de relaties zijn niet een instrument in een voorafgaand plan. Steeds weer blijkt immers dat het leven niet altijd maakbaar is. Tegelijk is het werk zo georganiseerd, dat bezoekers de kans krijgen om mee te doen, als is het maar een kleine stap. Bart Eigeman begeleidde het proces.
Download hier het Doe-boek als Powerpoint (groot document) en hier als pdf.
Netwerk DAK wil het Doe-boek verder aanvullen en zoekt op dit moment bestuursleden die daar aan mee willen werken.
 
 
 
 

Bekijk het document, blader er in, pak het later nog eens terug en ga er mee aan de slag. Het is gemaakt om er mee te werken in de praktijk, om dilemma’s in beeld te krijgen.

Voorwaarden

Om een plek bieden waar ieder mens tot zijn recht komt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een goede organisatie met duidelijke afspraken en ruimte om te improviseren is noodzakelijk. Dat vraagt dat de missie helder is, dat het eigen van de organisatie scherp in beeld is en dat is er nagedacht over wat van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers wordt gevraagd. Dit is bijeen gebracht in het doe-boek, een kompas dat helpt om te blijven werken vanuit de kernwaarden. Netwerk DAK ziet graag dat besturen met dit doe-boek aan de slag gaan.