Verbinding in Friesland

Hoe kunnen levensbeschouwelijke gemeenschappen een verbindende rol spelen? Acht sprekers zeggen wat hun gemeenschap kan doen tijdens het symposium van Kleurrijk Friesland op 29 september.

SYMPOSIUM VERBINDING

Op 29 september 2019 van 13:00 – 17:00 uur vindt in de Doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk 18
te Leeuwarden het symposium ‘Verbinding’ plaats.

Centraal staat de vraag:
“Wat is uw bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Het symposium is een initiatief van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de orde
AMORC – Rozekruisers. Het is o.a. geïnspireerd op de bezieling die is voortgekomen uit de ‘Iepen
Mienskip’ van de Culturele Hoofstad (LF2018). De ‘Iepen Mienskip’ heeft geresulteerd in onverwachte
samenwerkingen en nieuwe initiatieven. Het symposium speelt hierop in.

Programma (13:00 – 17:00 uur)

Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)

Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse
levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn?

De volgende sprekers gaan in op de vraag: “Wat is onze bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie
Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden
Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC
Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme
Attie van Houten, vanuit het Soefisme
Jan Bosman, namens Solidair Friesland
George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.

Daarna is er een programma met workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting.

Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer
betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.

In verband met beperkt aantal plaatsen s.v.p. tijdig aanmelden via info@kleurrijkfryslan.nl
Voor het volledige programma: zie bijlage en www.kleurrijkfryslan.nl

Meer informatie bij: Henk Span, Kleurrijk Fryslân, 06 15868036, hspan@xs4all.nl
Hessel Rolsma, Orde AMORC Rozekruisers, 06 519 890 41, amorc.academie.friesland@gmail.com
– www.amorc.nl