Nieuw lid: Diaconaal inloophuis Soest

Op maandag 2 maart opende Diaconaal inloophuis Soest officieel zijn deuren. De opening werd verricht door de wethouder, Liesa van Aalst-Veldman, onder het toeziend oog van ruim 50 belangstellenden. De wethouder prees dit maatschappelijk initiatief en hoopt op een goede samenwerking.

Het nieuwe inloophuis heeft zich ook meteen aangesloten bij Netwerk DAK. Helma Hurkens benadrukte hoe belangrijk dit werk is en illustreerde met een verhaal uit de praktijk wat er gebeurt als je gewoon naast mensen gaat zitten en luistert. Eén van de omwonenden vertelde: “Ik kreeg een folder in de bus en had er al wel van gehoord, dus ik kom eens kijken. Zelf ken ik veel mensen, maar ik vind dit toch leuk en heb de buurvrouw gevraagd om ook te komen.” Die buurvrouw kwam inderdaad even later naast haar zitten.

Het inloophuis is voortgekomen uit een initiatief van het Diaconaal Platform Soest. In Soest zitten ook Schuldhulpmaatje, Stichting Present en HIP.