Het Noodfonds van Netwerk DAK is goed gebruikt

• Toegekend bedrag op 30 juni: € 172.000
• Aantal ingediende aanvragen: 121
• DAK-leden: 69; niet DAK-leden 52
• Amsterdam: 21; Rotterdam 23; de rest is gelijkelijk over het land verdeeld.
• Het aantal ondersteunde unieke personen 11.000.
• Minstens 40 van de aanvragen betreffen noodhulp in de vorm van bonnen of maaltijden.

Inkomsten
Toegezegd door fondsen € 230.000
Giften van kerken, diaconieën, religieuzen en particulieren € 18.000
Totaal € 248.000

Wat voor aanvragen kwamen binnen?
Voorbeeld 1
“De afgelopen tijd hebben wij een enorme financiële nood zien groeien onder ongedocumenteerden in Amsterdam Zuidoost. Veel ongedocumenteerden konden zich voor de corona-crisis redden door baantjes in de horeca of schoonmaak. Het zijn juist deze baantjes die kwamen te vervallen doordat horecagelegenheden moesten sluiten en schoonmaakwerk niet meer werd ingehuurd.
Vanuit de onze kerk willen wij ongedocumenteerden waar wij persoonlijk contact mee hebben een hart onder de riem steken door hen broodnodig boodschappengeld te geven (eventueel in de vorm van een voucher). Ook zetten wij erop in om hen actief in te zetten in onze projecten, zoals maaltijden bezorgen, kookworkshops geven, boodschappen halen voor ouderen, etc, om hen hier zo een vrijwilligersvergoeding voor te kunnen geven.”

Voorbeeld 2
Voedselpakketten voor tiener moeders en arme gezinnen
“Vanwege de Coronacrisis hebben veel ouders hun baan verloren en hun kinderen lijden hieronder. Wij willen deze gezinnen steunen. In april hebben we voor 60 gezinnen een voedselpakket gemaakt. Door de toename van de behoefte aan voedsel pakketten hebben besloten om door te gaan Wij zullen 100 gezinnen ondersteunen met een voedselpakket. Het pakket zal per persoon 25 euro kosten.”

Voorbeeld 3
“De PCI van onze parochie heeft een werkgroep noodhulp opgericht.
We hebben boodschappen gehaald voor mensen met financiële problemen en geholpen met doorverwijzing naar Voedselloket Almere
We hebben boodschappen gehaald voor het Voedselloket
We hebben boodschappen gehaald en gekookt voor daklozen in onze stad
We spraken andere hulpverlenende organisaties af om voorlopig wekelijks te koken voor daklozen in. Hiervoor leveren we vrijwilligers en een financiële bijdrage.
Daardoor zijn we nu al bijna door ons jaarbudget heen. We verwachten de komende maanden mensen met financiële problemen te helpen met boodschappen, koken en andere vormen van hulp.”

Gepubliceerd: 4 juli 2020