€ 5.384.790 voor inloophuizen

In 2018 gaven kerken € 5.384.790 voor inloophuizen en diaconale organisaties; € 3.634.740 voor kerstpakketten; € 14.852640 voor individuele hulp en € 16.851.852 voor collectieve hulp.

Kerken besteedden vorig jaar 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de naar betaald werk omgerekende tijd mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 40,2 miljoen euro bij. Totaal 80,9 miljoen euro dus.

In de top-10 van meest genoemde groepen die door kerken geholpen worden, vond sinds 2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische ziekte’ en ‘gezinnen waarin 1 persoon betaald werkt’ worden veel vaker genoemd dan zeven jaar geleden.

Dat blijkt uit de achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek naar wat kerken doen aan armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel. Om zicht op het onderwerp te krijgen werden meer dan 3.000 diaconale organisaties benaderd waarvan er bijna 500 reageerden.

Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarom mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die diaconale organisaties noemen:
• vastlopen in loketten van instanties;
• last van ingewikkelde formulieren;
• terugvordering van teveel betaalde toeslagen.

Kerken blijken niet zo actief in het delen van informatie over armoedebestrijding met hun leden en andere belangstellenden. ‘Een gemiste kans om de leden van lokale kerkgemeenschappen en medeburgers te informeren over de omvang en oorzaken van armoede in hun eigen leefomgeving. Dat kan mensen leren om zelf alert te worden op signalen van armoede’, aldus de onderzoekers.

Richting de overheid adviseren de onderzoekers om fouten die mensen maken vanwege ingewikkelde regelingen of formulieren niet langer als ’fraude’ te bestempelen. Gelet op de specifieke problemen onder jongeren pleiten de onderzoekers voor het omhoog brengen van de jeugdregelingen van 18 naar 21 jaar. Ook pleiten zij ervoor dat de overheid meer aansluiting zoekt bij hulpinitiatieven vanuit de kerken.

De resultaten van het onderzoek  werden 8 november gepresenteerd in de Pauluskerk in Rotterdam. Bisschop Gerard de Korte en scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland overhandigden de resultaten aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het complete onderzoek is te vinden op knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek.

De publieksbundel met verhalen en achtergrondartikelen is voor 5 euro te bestellen bij de Protestantse Kerk in Nederland, of download deze op knooppuntkerkenenarmoede.nl/publieksbrochure.