Aangepaste openingstijden vanwege coronamaatregelen

Sinds 13 november 18.00 uur gelden nieuwe coronamaatregelen. Sociaal Werk Nederland heeft weer in samenwerking met LSA en het Ministerie VWS een update gemaakt van de handreiking. Deze is gecheckt en goedgekeurd door de juristen van VWS. U vindt de iets aangepaste handreiking als bijlage bij dit artikel. De grootste wijziging ten opzichte van de vorige versie, is dat te allen tijde moet worden geprobeerd de 1,5 meter te respecteren, tenzij dat niet lukt.

Activiteiten in buurthuizen en wijkcentra, vormen van dagbesteding, ook niet-zorggerelateerd zijn essentieel voor veel mensen. Als je die activiteiten met inachtneming van de basismaatregelen veilig kunt blijven organiseren, is dat zeer wenselijk. Deze activiteiten mogen dan ook doorgaan na 20.00 uur, net zoals bijvoorbeeld activiteiten van culturele amateurverenigingen die na 20.00 uur mogen blijven repeteren.

De ander belangrijke verandering zit in de openingstijden. Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de gemeente).
De horeca binnen een buurthuis dient in ieder geval om 20.00 uur te sluiten.
Evenementen (waaronder zaalverhuur) sluiten om 18.00 uur.
Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen.
Wel sluit in alle gevallen de horecafunctie om 20.00 uur.

De toepasbaarheid van de coronapas (het Corona Toegangs Bewijs) verandert niet. Wel geldt nu de regel dat indien er geen coronapas wordt gebruikt om toegang te verlenen, anderhalve meter afstand en het gebruik van een mondkapje verplicht worden.

Maak weloverwogen afspraken
Bij zowel Sociaal Werk Nederland als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen geannuleerd dienen te worden. Het is van belang te beseffen dat er juist in dorps- en buurthuizen veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en sociale karakter van deze voorzieningen), waardoor er vaak ook discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden derhalve opgeroepen samen weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en welke huisregels nageleefd dienen te worden; uiteraard gelden te allen tijden de basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en handhygiëne.

Download hier de handreiking van 16 november.

Deze tekst werd overgenomen van de website van Sociaal Werk Nederland.

gepubliceerd op 18 november 2021