Regionale bijeenkomst in Groningen

11 november, 2019

We zijn te gast in Open Hof.

Na een kennismaking met Open Hof gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over eigen vragen, zoals:
Hoe werf ik vrijwilligers? Hoe bereik ik mijn doelgroep?

Kom je ook? We starten om 9.30 uur en sluiten af met een lunch.

Open Hof in Groningen werd 40 jaar geleden opgericht vanuit de kerken. Anno 2019 is het een volwaardig opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Het wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Open Hof is een oecumenisch diaconaal – pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken. De gemeente Groningen steunt de Open Hof in haar werk met vrijwilligers.

Netwerk DAK verbindt 130 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Netwerk DAK wil de uitwisseling tussen inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat bevorderen en het werk dat gedaan wordt versterken en meer zichtbaar maken.

Download de uitnodiging.

Programma
9:30u Ontvangst met koffie en thee
10:00u Welkom en korte kennismaking
10:15u Presentatie over Open Hof: wie komen er, samenwerking in de stad en vrijwilligersbeleid
11:15u In gesprek over eigen vragen, zoals: Hoe werf ik vrijwilligers? Hoe bereik ik mijn doelgroep?
12:30u Lunch
13:30u Afsluiting

Locatie
De bijeenkomst wordt gehouden bij Open Hof,
Spilsluizen 5 9712 NR Groningen

Aanmelden
Dat kan tot uiterlijk dinsdag 4 november via info@netwerkdak.nl.
Wil je mee lunchen? Geef het even door.