Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Wat is missionair?

Kijk hier voor het hele verslag van de conferentie 'Missionair: wat bedoelen we, wat bezielt ons en wat doen we precies?'

Van de website zijn de bijdragen van de chirurgijns te downloaden (www.beraadgrotesteden.nl/kennisbank/conferenties)

De komende voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden is op vrijdag 21 april in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, van 13.30 tot 16.00 uur.

Het thema van de voorjaarsconferentie heeft te maken met de  wijzigingen in de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals uiteengezet in het document
Kerk 2025. Waar een woord is, is een weg.

Op deze conferentie zal onderzocht worden wat de gevolgen van Kerk 2025 zijn voor de kerk in de grote stad.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door