Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Oog in Oog

Lees hier de recensie van Erik Borgman in De Bezieling.

Wat kunnen geloof en gelovigen bijdragen aan verbinding en vitalisering in onze maatschappij? In zogenoemde achterstandswijken slagen pastores, jongerenwerkers en inloophuiscoördinatoren erin om verbindingen te leggen over religieuze en sociale grenzen heen. De door hen ontwikkelde exposurebenadering draagt bij aan een groei in zelfachting en agency van bewoners, verdieping van de spiritualiteit en professionele identiteit van beroepskrachten en vorming van wederkerige (geloofs-)gemeenschappen.  Exposure is een leerproces waarin mensen zich blootstellen aan de leefomstandigheden en levens van bewoners in achterstandswijken.
Binnen de exposurebenadering vormt geloof op een onbedreigende manier een productieve krachtbron binnen het publieke domein. Exposure is daarom niet alleen van belang binnen pastoraal, missionair en diakonaal werk, maar ook voor professionals in niet-religieuze werksoorten.
De heilzame veranderingen bij bewoners, bij beroepskrachten en in gemeenschappen blijken te worden gedragen door een diepgaande spiritualiteit. Met behulp van onder meer de iconentheologie wordt het belang duidelijk van zintuiglijke waarneming en interactie bij deze heilzame veranderingen. Bij bewoners én beroepskrachten wordt het verlangen gewekt naar een humaner bestaan. In de manier waarop zij elkaar zien en door elkaar gezien worden, kunnen zij de veranderende kracht ervaren die in de joods-christelijke traditie wordt aangeduid als God. De confrontaties door de onderlinge verschillen hoeven niet vermeden te worden. Juist daar kunnen mensen herontdekken dat zij elkaar gegeven zijn: mensen kunnen oog in oog komen te staan.

Rob van Waarde is theoloog en scheikundige. Hij voerde zijn promotie-onderzoek uit aan de PTHu in Amsterdam en is tudentenpastor in Leiden. Daarvoor werkte hij als buurtpastor in de wijk Lombardijen en Rotterdam-Zuid. Samen met Titus Schlatmann schreef hij 'Zo wordt het spel gespeeld, over empowerment en gemeenschapsvorming'.

 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door