Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Toevallige ontmoetingen?

Wij rijden langs het grootste prestigeproject in aanbouw van de gemeente Breda. “Dat wordt wel mooi”, zegt de vrouw. Ineens schieten alle mensen die wachten op betere huisvesting, op betaalbare woningen, op herhuisvesting in verband met te dure renovatie van hun wijk, door mijn hoofd; het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk te bouwen voor middenklassers en hoger opgeleiden; de omloopgevoeligheid van makelaars en woningbouwverenigingen. De daklozen en uitgeprocedeerde vluchtelingen, waar geen geld voor is, komen naast de miljoenen boven de begroting uitstijgende kosten van dit project te staan. Ik vertel ervan. Mevrouw kijkt mij aan; heeft er weinig antwoord op.
De volgende dag stapt ze weer in de bus, dezelfde tijd. Ze zoekt bewust of er naast mij nog een plekje vrij is. Het is haar beurt om te vertellen. Ze heeft een zoon en een dochter die allebei bij een bekend makelaarskantoor werken. Ze hebben daar privé ruim van kunnen profiteren. Ze zwijgt even, kijkt me aan en zegt: “Eigenlijk vind ik dat het zo niet mag gaan, maar je gunt je kinderen wel het beste. Wat zou jij doen als jouw kinderen de kans kregen?”

Ontmoeten is iets in beweging zetten
Dialoog met de samenleving begint ook in dit soort ontmoetingen. De ene ontmoeting leidt je naar de andere. Doordat je deelgenoot bent geworden, kun je niet zwijgen, ben je aan het denken gezet en omdat ontmoeting wederkerig is, staat door soms één ontmoeting de ander ook aan het begin van een reeks nieuwe ontmoetingen. In echte ontmoeting blijf je niet onbewogen.

Ontmoeten is confrontatie met jezelf.
“Wat zou jij doen, als jouw kinderen de kans kregen?”
Blijven ontmoeten!
Al jaren komt ze twee ochtend per week op de inloop. We kennen elkaar wel zo’n beetje. Soms hoeven we elkaar maar aan te kijken om te weten hoe de zaken ervoor staan. Er is genoeg vertrouwen ontstaan om mee te durven naar de sobere maaltijd, die in het kader van de veertigdagentijd door de Johannes Gemeente georganiseerd wordt. De opbrengst is voor een project in Zambia.
Ze moppert: “Is dat alles wat we te eten krijgen? Moeten we daar ook nog voor betalen? Ik ga hier nooit meer mee naar toe; ik wou dat ik thuis gebleven was.”
Moedeloos word ik ervan. Altijd hetzelfde gemopper, altijd weer jaagt ze mensen tegen zich in het harnas met haar grote mond en haar luidruchtigheid. Ik probeer de boel een beetje te sussen, maar vóór de afsluitende vespers is ze met man en kinderen vertrekken.
De volgende dag op de inloop zegt haar man dat ze de hele avond niet te genieten is geweest. Toch nog maar even vragen hoe dat kwam. “Och” zegt ze “op zich was die soep wel lekker hoor. Maar wij aten vroeger altijd zo: soep en droog brood, want we hadden niks anders. Gisteravond kwam dat allemaal weer bij me boven.”

Ontmoeten is je verbinden
Ontmoeting vraagt soms veel van ons. Soms wordt je uit je tent gelokt.
Wil je in ons geloven, ook als we moeilijk blijven doen? Wil je er zijn om ons te ontmoeten of ben je de zoveelste opvoeder? Kies je ervoor om mij te kennen zoals ik eigenlijk ben?
Wie zaten daar tijdens die sobere maaltijd?
Mensen van de inloop, mensen uit het asielzoekerscentrum, de mensen die zich met hen verbonden hebben en een paar gemeenteleden.
De armsten die zich solidair verbinden met de armsten in Zambia.
Een mevrouw had daadwerkelijk gevast door gedurende de vastentijd niet te snoepen en geen vlees te eten. Het gespaarde geld overhandigde ze persoonlijk aan de organisatrice van de sobere maaltijd met de boodschap dat alles bestemd was voor Zambia; er mocht niets af om de kosten van de maaltijd te dekken.
En die mevrouw uit het voorbeeld? In de pijn van de armsten herkent ze haar eigen pijn. Het is moeilijk om de confrontatie van de ontmoeting aan te gaan.

Ontmoeting in spiritualiteit
Binnen de ontmoeting van mens tot mens ontdekken mensen aan elkaar de kracht en de bron van het bestaan. Ze gaan samen op weg op zoek naar zingeving. Je gunt elkaar deze ontmoeting, waarvoor je veel moet ont-moeten.
Anneke van Elderen, Annahuis, Breda, 2006

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door