Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
ondersteuning bij armoede

De handreiking is hier te vinden.

De VNG hield op 11 november jl. met Platform31 en de Hogeschool Utrecht een Atriumlezing met Dr. Elisabeth Babcock, de grondlegger van Mobility Mentoring. Het resultaat van de Atriumlezing was veel interesse om Mobility Mentoring ook in Nederland in te zetten. Daarvoor is een handreiking verschenen. De handreiking beschrijft hoe Mobility Mentoring werkt voor mensen met armoede en schulden. De onderzoekers beschrijven hoe de ondersteuning eruit ziet, de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten. Vervolgens vindt er een eerste vertaling naar de Nederlandse praktijk plaats.

Uit de inleiding
`Mobility Mentoring ® combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit  de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze nieuwe aanpak helpt mensen bij de aanpak van hun financiële en sociale problemen. We kwamen deze aanpak op het spoor na het lezen van het boek ‘Scarcity, why having too little means so much’, van Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir. Zij onderzochten de gevolgen van armoede en concluderen dat mensen die in armoede leven en schaarste ervaren, van dag tot dag leven, onverstandige beslissingen nemen en lijden aan tunnelvisie. Het gevolg  is dat zij vaak niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen. Het gevoel van schaarste verklaart waarom het vaak niet lukt om armoede en schulden te overwinnen.
 

Het lectoraat Schulden & Incasso van de  Hogeschool Utrecht, Platform31 en Impuls ambiëren een effectievere aanpak van  financiële problematiek van huishoudens en zochten naar organisaties die de inzichten uit de Schaarste-theorie op een vruchtbare manier vertalen naar hun dagelijkse praktijk. De Amerikaanse social work-organisatie EMPath (zie ook kader 1) ontwikkelde in  nauwe samenwerking met Harvard University een aanpak die uitgaat van een veel bredere theoretische basis over schaarste dan alleen de literatuur over schaarste1. Deze aanpak, Mobility Mentoring®, heeft als doel mensen  te begeleiden naar economische zelfredzaamheid.´

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door