Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
NIEUWSBRIEF juli 2017
Vacatures

Netwerk DAK heeft een vacature voor 16 uur per week, in eerste instantie tot eind 2017
Vanwege toename van activiteiten, is er een vacature voor een extra medewerker. Deze medewerker werkt in afstemming met de stafmedewerker, op inhoudelijk, beleidsvormend en beleids-uitvoerend vlak. Een belangrijke taak is het contact onderhouden op diverse wijzen met de aangesloten organisaties. Kijk hier voor meer informatie.

Netwerk DAK zoekt twee bestuursleden
Het bestuur van Netwerk DAK zoekt twee bestuursleden voor uitbreiding van het bestuur:
-iemand betrokken bij één van de aangesloten organisaties
en
-en iemand met een breed netwerk binnen de kerken of het sociale domein.
Kijk
hier voor meer informatie.

Bericht
Landelijke netwerkdag op 2 november in Haarlem
Stem in de stad is een prachtig centrum met inloop, postadressen, straatpastoraat etc. ’s Morgens gaat u op verkenning bij diaconale projecten en ’s middags doet filosoof Bart Brandsma uit de doeken hoe je op constructieve manieren met polarisatie om kan gaan. Noteer de datum en bekijk hier alvast het polarisatieschema.

Pitchwedstrijd tijdens netwerkdag
Wie had de beste PR stunt, en wat was jouw resultaat bij de werving van bezoekers en vrijwilligers? Ook dit jaar kun je mee doen aan de pitchwedstrijd tijdens de landelijke netwerkdag. Nadere informatie volgt.

Belangrijk: Symposium over exposure op 13 november
Tijdens dit symposium, voorafgaand aan de promotie-plechtigheid van Rob van Waarde, spreken onder andere Erik Borgman en Henk Oosterling. Exposure heeft alles te maken met buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen. Bij de presentiebenadering probeer je contact te leggen zonder doelen vooraf: gewoon luisteren. ‘Exposure’ is een oefening om die houding aan te leren. Je probeert te kijken door de ogen van mensen die maatschappelijk niet meetellen. Dan ziet de wereld er heel anders uit. Noteer alvast de datum.

De Wonne – unieke woongemeenschap
De unieke woongemeenschap De Wonne zoekt een nieuw kerngroeplid. Helpt u ook mensen die tijdelijk geen onderdak hebben? Maak kennis met De Wonne in Almelo in de week van 17 tot 22 juli. Kijk hier voor meer informatie.

30 % van de dak en thuislozen heeft een IQ onder de 70%
Dat is te lezen in een artikel van de straatdokters. Dak- en thuislozen met een verstandelijke beperking krijgen vaak niet de juiste zorg. Zij blijven tegen justitie en regelgeving aanlopen en geven steeds signalen af dat ze het zelf niet kunnen. Maar die signalen worden niet opgepikt, met alle gevolgen van dien. Kijk hier voor het artikel. Lees ook het onderzoek van de Tussenvoorziening in Utrecht, waaruit blijkt dat 50 % van de mensen in de nachtopvang laaggeletterd is.
 
Uit de praktijk
Buurtpastor Ellie Smeekens schreef in TGL een mooi artikel over het buurtpastoraat in Arnhem en noemt twee bronnen voor haar engagement. Een citaat:
“Ons engagement als buurtpastores vindt haar wortels in twee bronnen: het christelijk geloof, de Bijbel en daarin het evangelie van Jezus. De manier waarop Hij omging met mensen die in zijn tijd uit de boot vielen is een blijvende bron van inspiratie voor onze omgang met de mensen die in onze tijd buiten de boot vallen. Jezus richt onze aandacht op hen. We mogen Hem herkennen in ieder die het (even) niet alleen redt. ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’ (Mt. 25, 40). Evenzo voelen we ons uitgedaagd door de monastieke visie dat in iedere mens God zelf schuil kan gaan.
De tweede bron is het concrete leven van de mensen met wie we in ons werk te maken krijgen. Als zielzorgers gunnen mensen ons regelmatig een blik in hun ziel. Dat is steeds weer een ervaring die religieus geladen is, die stil maakt, dankbaar voor het gegeven vertrouwen en die onze empathie, onze menselijkheid, voedt. We betreden heilige grond. Steeds weer worden we uitgedaagd in ieder mens iets van God te ontdekken. Soms is dat een waarachtige spirituele oefening. Dit kind van God zijn verbindt ons met elkaar, wie we ook zijn en legt wederkerigheid in de relatie. We hebben elkaar  nodig om te groeien naar het beeld van God dat in ieder van ons gelegd is.”

Het hele artikel verscheen in TGL. Lees hier het hele artikel.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt na de zomervakantie. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar secretariaat@netwerkdak.nl. Op facebook staat actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.
 
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door