Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Haagse Huiskamer

De Haagse Huiskamer biedt een creatief platform aan de stad Den Haag. Met bijeenkomsten en activiteiten brengen we mensen bij elkaar. Mensen die middels co-creatie willen werken aan een stad waarin alle inwoners van Den Haag zich thuis voelen. Mensen met solide plannen om de ontvangst en integratie van de Haagse vluchtelingen goed te laten verlopen. Zo werken we samen aan een veerkrachtige stad.
Een eerste initiatief dat uit de Haagse Huiskamer voortkomt is de initiatievenbank: een databank waarin inwoners van Den Haag kunnen zien welke initiatieven in welke delen van de stad actief zijn.
Het team van de Haagse Huiskamer wordt gelukkig als ze bijdragen aan een goede afstemming van bestaande initiatieven en projecten. Nog gelukkiger zijn ze als ze verrassende kruisbestuivingen en innovatieve oplossingen tot stand helpen brengen. De eigen rol is ondergeschikt. ze faciliteren ontmoeting en verbinding. Ze onderzoeken wat de stad nodig heeft, zoeken naar passende en inspirerende voorbeelden en jagen goede ideeën aan.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door