Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Monument Om Te Herinneren


Op 1 november 2013 werd  het "Monument Om Te Herinneren" onthuld op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Dit monument gedenkt de dak- en thuisloze mensen die ons door de dood ontvallen zijn en in het bijzonder zij die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Dit initiatief wordt georganiseerd door stichting Het Kruispunt Nijmegen, Iriszorg de Hulsen en samen met mensen bekend met het leven op straat. Het Monument is gemaakt door de mensen werkzaam op de Werkplaats van de Hulsen.

In een stille hoek achterin op de begraafplaats Jonkerbos liggen de zogenaamde 'algemene graven'. Dit zijn door de gemeente bekostigde graven die er enigszins mistroostig en verlaten bij liggen. Meerdere dak- en thuisloze mensen zijn hier in de afgelopen jaren begraven en een deel zal daar in de toekomst begraven worden. Op juist deze plek wordt het “Monument Om Te Herinneren” geplaatst. Om aandacht te vragen voor het lot van deze mensen, hen recht te doen en nabestaanden een plek van afscheid en bezinning te bieden De plek wordt voorafgaand aan de plaatsing verzorgd en opgeknapt door een groep betrokken dak- en thuislozen.
Het Monument wordt onthuld door Pater Jan Eijkman, medeoprichter van Het Kruispunt Nijmegen. Het bijzondere is dat Het Kruispunt Nijmegen 15 jaar geleden is opgericht naar aanleiding van treurige sterfgevallen onder mensen van de straat. Zij werden destijds in alle anonimiteit begraven en waren al begraven zonder dat er afscheid genomen had  kunnen worden. Nu 15 jaar later vervult Het Kruispunt nog even betrokken haar rol in het verzorgen van afscheidsvieringen en bezinningsmomenten voor en samen met dak- en thuisloze mensen in Nijmegen. Ieder mens telt en verdient een waardig afscheid.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door