Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Ontmoeting als spiegel

Daar ik mezelf graag goed verzorg en er op mijn best uit wil zien, heb ik daar een spiegel voor nodig. Die helpt me bij dit uiterlijk vertoon. Daar is mijns inziens niets mis mee. Het contact met de mensen die ons Inloophuis bezoeken werkt voor mij ook als een spiegel. Maar dan één voor de binnenkant. En om die binnenkant in eerste instantie goed te kunnen bekijken, daarna te kunnen accepteren en waar mogelijk wat te verfraaien heb ik daarvoor dit spiegelend contact met de bezoekers nodig. Wat te denken bijvoorbeeld van een bezoeker die mij komt opbiechten dat hij, omdat hij honger had, twee palingen bij AH had gestolen. Hij had hier wroeging over. Hij had zich iets onrechtmatig toegeëigend. En dat valt op zich niet goed te praten. Zo doe ook ik wel eens iets in die richting wat algemeen geaccepteerd wordt maar van dezelfde orde is. Ik maak wel eens een kopietje en telefoneer een enkele keer voor privédoeleinden. Eigenlijk eigen ik mezelf op die wijze ook iets onrechtmatig toe.
Via mijn werk hoor ik achtergronden van de problematiek die veel mensen met zich meedragen. Soms zie ik overeenkomsten en prijs mezelf dankbaar en gelukkig dat ik op kwetsbare momenten in mijn leven de juiste mensen om mij heen wist. Zovelen hebben dit geluk niet.
Ook een spiegelervaring was het eenmalige contact met een totaal psychisch verwarde vrouw, goed gekleed. Zij kwam drie euro vragen om ergens te kunnen overnachten. Zij belooft mij de volgende dag dit terug te betalen met rente. Daar dit soort beloftes nagenoeg niet nagekomen worden, dacht ik bij mezelf, dat moet ik nog maar zien. De volgende ochtend lag er een envelop op de mat. Hier zat een wit afgescheurd briefje in met erop geschreven bedankt, Nina en zeven euro. Dus een euro rente. Ik word me bewust van mijn onterechte wantrouwen, wat er net als bij zo velen van onze bezoekers, in mij leeft. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan met voorbeelden geven. Deze voorbeelden komen er allemaal op neer dat er in ieder mens wel iets te vinden is, ook op een positieve manier, wat mij laat zien wie ik allemaal ben. Ik heb hierdoor geleerd om niet meer te zeggen: zo ben ik niet, of dat zal ik nooit doen.

Cora Boon, Stichting Citypastorat De Herberg Apeldoorn

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door