Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Landelijke netwerkdag


Download
Inzending pitchwedstrijd Inloophuis De Wissel
Verslag werkbezoek aan Museum 't Dolhuys
Verslag werkbezoek aan Multiculturele kerk en ontmoetingsplaats
Verslag werkbezoek aan Ontmoetingsplaats in de buurt - Bij Bosshardt
Lees hier de uitleg over de vijf rollen bij polarisatie en hoe je polarisatie kunt verminderen.


Wat kunnen kerken toch veel toevoegen aan een leefbare samenleving. Dat is de indruk die je krijgt als je de verslagen van de werkbezoeken leest van de landelijke netwerkdag in Haarlem. Of het nu de straatpastor is, de multiculturele kerk, Stem in de stad of het Leger des Heils. Of de  'Wereld van Jansje', de winkel die werd opgezet vanuit de diaconie, die zorgt dat 200 gezinnen in Nepal een inkomen hebben, terwijl de winkel zelf werk geeft aan mensen met een beperking. Schitterend om te zien. Maar er blijven nog vele uitdagingen, zo bleek in het middagprogramma. We weten maar al te goed dat door polarisering in de samenleving, groepen tegen elkaar uitgespeeld worden.
De deelnemers aan de dag zien dat in hun eigen organisaties op kleine schaal. Bart Brandsma beschreef aan de hand van vijf rollen de dynamiek van polarisatie. Veel deelnemers kregen een nieuwe kijk op wat er speelt en reflecteerden op hun eigen rol. "Geef ik extra brandstof waardoor de extremen nog scherper tegenover elkaar komen te staan? Of ben ik in staat om het zwijgende midden te versterken in hun genuanceerde kijk?"
Zijn polarisatie-schema vraagt om een doordacht handelen, en dat is misschien heel anders dan dat je spontaan vanuit je hart zou doen.
Dat weerhield de aanwezigen er niet van om uit volle borst te zingen 'denk niet wit-denk niet zart, maar in de kleur van je hart'. Dat gebeurde onder leiding van Jeanine la Rosa - een hartverwamende persoonlijkheid die een prachtige performance neerzette en de aanwezigen de juise toon deed vinden.

De pitchwedstrijd kende vijf winnaars en geen verliezers. De Wissel in Schiedam won met een pr-actie die door voortdurende herhaling en eenvoudige werkvormen, met grote regelmaat nieuwe bezoekers over de drempel brengt. Het bedrag van € 1.000 wordt ingezet om een nieuwe website te ontwerpen.
Het was een mooie dag, niet in de laatste plaats dank zij de samenwerking met Stem in de Stad.


 'Dealen met het wij-zij denken’ - Polarisatie in inloophuis en buurtpastoraat

2 november 2017 - in samenwerking met Stem in de Stad

Programma 10.00 uur    Bezoek aan de locaties
11.30 uur    Naar Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem
12.00 uur    Pitchwedstrijd: Presentatie door vijf organisaties
12.30 uur    Lunch tot 13.15 uur
13.30 uur    Inleiding Bart Brandsma - Omgaan met polarisatie
14.15 uur    In groepen uiteen: herkennen we dit en wie heeft tips?
15.00 uur    Plenaire bespreking van de groepsgesprekken in de zaal
15.30 uur    Uitslag Pitchwedstrijd en muzikaal intermezzo
15.50 uur    Afsluiting en borrel

Onderlinge verschillen
Het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat wordt gedaan vanuit het ideaal ‘Ieder mens telt’. We willen er zijn voor de kwetsbare en eenzame mensen die geen helper hebben.
De context waarin dit werk wordt gedaan door vrijwilligers en professionals is volop in beweging. In het publieke debat worden de verschillen steeds meer beklemtoond en in het dagelijks leven hebben jong-oud, arm-rijk, autochtoon en nieuwkomers, hoog en lager opgeleid, minder contact met elkaar. Hoe werkt die context door in de activiteiten? Hoe voorkomen we dat de onderlinge verschillen tussen mensen individueel en groepsgewijs in komen te staan? Hebben wij een antwoord?
Bart Brandsma stelt dat je niet voorbij het wij-zij denken komt, maar dat je ermee kunt leren omgaan. Bart Brandsma is filosoof en schrijver van ‘Polarisatie, inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken’. Hij wil de bezoekers van de netwerkdag een denkkader voor polarisatie aanreiken. Dit denkkader komt niet uit de filosofie, maar uit de praktijk. Brandsma werkte onder andere in Noord-Ierland en Libanon.
Bekijk hier alvast zijn polarisatieschema.

Praktijkbezoeken
De deelnemers aan de dag starten met een bezoek aan één van de locaties in Haarlem. Zo krijgen ze een beeld van de dagelijkse praktijk. Na dit bezoek komen de deelnemers samen in de prachtige Doopsgezinde Kerk voor de lunch en het middagprogramma.
Bij aanmelding maakt u een keuze. Degenen die minder goed ter been zijn kunnen het best kiezen voor de werkbezoeken 2 (Meer dan een dak) of 7 (De wereld van Jansje). De Doopsgezinde Kerk is volledig rolstoeltoegankelijk. 

 
Pitchwedstrijd
Tijdens het middagprogramma komt eerst de pitchwedstrijd aan de beurt: vijf geselecteerde projecten krijgen de kans om in een paar minuten hun beste pr-actie over het voetlicht te brengen. Hoe pakten zij het aan, wat kunnen wij van hen leren? De aanwezigen bepalen wie beloond wordt met een prijs van € 1.000, € 750 of € 500. Doe mee en dien voor 15 oktober uw project in en win een prijs.

Ochtendprogramma
1.      Stem in de Stad: bruisend diaconaal centrum, Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW  Haarlem
We hebben allemaal weleens een dag dat het tegenzit, dat je het leven nauwelijks aankan. Wat je dan nodig hebt is iemand die naar je omziet. Die je aandacht geeft, die een arm om je schouder slaat en die je eventueel wat hulp biedt. Maar wat als je geen mensen om je heen hebt die er dan voor je kunnen zijn? Stem in de Stad is met 300 vrijwilligers en 17 betaalde medewerkers een Huis van Aandacht voor de meest kwetsbare bewoners van Haarlem. Stem in de Stad biedt een inloophuis, maar ook een Wereldhuis, een restaurant, juridisch-, medisch- en maatschappelijk werk, en nog veel meer. Bezoek het unieke pand van Stem in de Stad in het hartje van Haarlem en ontmoet de mensen van het diaconaal centrum.
Voor het middagprogramma loopt u in enkele minuten naar de Doopsgezinde Kerk.

www.stemindestad.nl
 
2.      Meer dan een dak, Doopsgezinde Gemeente, Frankestraat 24, 2011 HV  Haarlem
Netwerk DAK bracht in maart het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ uit. Het boek biedt een toekomstvisie op het werkveld. Om een verdiepingsslag te maken en input te krijgen vanuit het werkveld gaan we in gesprek met Jan van Opstal en Helma Hurkens, onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Dit programma onderdeel is op dezelfde locatie als het middagprogramma.
www.netwerkdak.nl

 
3.      Multiculturele kerk, missionair en diaconaal betrokken, Professor Boumanstraat 1a, 2034 AS  Haarlem-Schalkwijk
Het Open Huis in de flatwijk Schalkwijk heeft twee pijlers: een maatschappelijk centrum en een multiculturele kerk. Het maatschappelijk centrum biedt een inloophuis, maatschappelijk spreekuur, taallessen en open maaltijden. De kerk is een zendingsgemeente binnen de christelijk gereformeerde kerk, die een afspiegeling wil zijn van de wijk waarin ze staat: dat wil zeggen multicultureel. Wat betekent die wisselwerking tussen kerk en maatschappelijk centrum?
Per auto of OV bent u binnen een half uur bij de Doopsgezinde Kerk voor het middagprogramma.

www.hetopenhuishaarlem.nl
 
4.      Wat is normaal? Museum Dolhuys, Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem
In een uniek middeleeuws gebouw zit museum het Dolhuys. Vroeger werden hier de ‘dollen’ ondergebracht; mensen die buiten de maatschappij vielen. Het Dolhuys vertelt over de geschiedenis van de psychiatrie en stelt en passant de vraag wat normaal is aan de orde. De waarde van mensen die anders functioneren staat centraal. Bezoek het museum onder leiding van een gids, met informatie over de historie van het gebouw én ruimte voor discussie.
Vanaf het museum loopt u in een kwartier naar de Doopsgezinde Kerk voor het middagprogramma.

www.hetdolhuys.nl
 
5.      Ontmoetingsplek in de buurt: Leger des Heils, Bandoengstraat 21, 2022 EJ  Haarlem
Bij Bosshardt is een bijzondere ontmoetingsplek in Haarlem-Noord, waar ook dagbesteding en maaltijden georganiseerd worden. Iedere bezoeker is deelnemer, de één wat actiever dan de ander. Eenzaamheid en voorkomen van sociale uitsluiting zijn belangrijk thema’s en er worden creatieve oplossingen bedacht om dit te voorkomen. Breng een bezoek aan deze warme en laagdrempelige inloop. Per auto of OV bent u binnen een half uur bij de Doopsgezinde Kerk voor het middagprogramma.
www.legerdesheils.nl/noord-holland/een-huiskamer-voor-de-buurt
 
6.      Met de straatpastor op pad - Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem
Haarlem telt zo’n 500 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het straatpastoraat ziet om naar deze groep. Niet aan iedere dakloze kan je zien dat hij of zij geen huis heeft. Sommigen slapen op straat, anderen weten zich via-via staande te houden. Er is ook de gemeentelijke opvang. Daar worden mensen gestimuleerd om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze worden geactiveerd. Lukt dat? Loop mee met de straatpastor en breng een bezoek aan de gemeentelijke 24-uursopvang. U vertrekt vanaf Stem in de Stad.
www.stemindestad.nl/Aandacht-hulp
 
7.      Winkel van het jaar: de wereld van Jansje, Grote Houtstraat 45, 2011 SC Haarlem
In de drukste winkelstraat van Haarlem zit De wereld van Jansje. Deze cadeaushop annex lunchroom is een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente. In de zaak werken mensen met een beperking. Alles wat verkocht wordt is in opdracht van Jansje duurzaam geproduceerd door bedrijfjes in onder meer Nepal. Een fotogalerie completeert deze bijzondere winkel. Bijzonder aan Jansje zijn niet alleen de goede bedoelingen, maar ook de kwaliteit van de uitvoering. Het winkelend publiek verkoos Jansje tot mooiste winkel van de stad. Betreed de wereld van Jansje en ga in gesprek met inspirator dominee Herman Heijn.
Deze winkel ligt tegen de Doopsgezinde Kerk aan, dus u bent dicht bij het middagprogramma.

www.jansje.nl
 
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door