Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Worden kerken overvraagd door de Wmo?

Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken, M. Jager-Vreugdenhil.

Lees haar inleiding op de studiedag van disk in 2013.

Marja Jager-Vreugdenhil is onderzoeker aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Zij promoveerde op 27 september op het proefschrift Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, zorgrelaties en kerken.
Er blijken verschillende visies in de Wmo gestopt te zijn. Vanuit de nationale overheid is er geredeneerd vanuit een instrumenteel denken, de maakbaarheidsgedachte. Er is een groot vertrouwen in de markt. Verder is men optimistisch over de zorgzaamheid van mensen voor elkaar. Binnen de ontwerpen liggen aannames over de sociale samenhang in de civil society en de manier waarop mensen daaraan bijdragen, die amper in de werkelijkheid getoetst zijn. De gegeven vrijheid aan lokale gemeenten gaat leiden tot heel verschillend beleid in de uitvoering van de Wmo en dus ook heel verschillende mogelijkheden voor burgers.
In het onderzoek heeft Marja Jager-Vreugdenhil onderzocht hoe mensen participeren in de buurt, de mantelzorg en de kerk.

Opvallende conclusies

Kerken hebben zeker een rol op Wmo-terrein, vinden zij zelf en dat vinden burgerlijke gemeenten ook. Er zijn alleen heel diverse visies op die rol en verschillende invullingen over die rol door beide. Er is door al die visies een risico van ‘verdringing van burgerschap’ aanwezig: als verwacht of geëist wordt dat je voor je medemens zorgt, doe je het juist niet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties moet je beleidsmatig niet inzetten op andere activiteiten dan waarvoor ze gemotiveerd zijn. Je kan bijvoorbeeld van een kerk geen mantelzorgclub maken. Als kerken zich meer ontwikkelen naar ‘service delivery’, dus meer zorggericht, dan leidt dat tot een andere verhouding tussen vrijwilligers en professionals. Anders gezegd: hoe meer zorggericht hoe meer professionals nodig zijn en de vraag is of de kerken daartoe de financiële middelen hebben.

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door