Inn de Drie Tulpen

Voor mensen in Hoorn die het leuk vinden om te koken en het gezellig vinden om samen te eten.Inn de Drie Tulpen worden diverse diensten aangeboden en activiteiten georganiseerd. Je kunt gebruik maken van verschillende spreekuren, ontspannende activiteiten, informatieve thema’s, interessante cursussen en praktische hulp. 

Meer over ons

Ontmoeting & samen eten in Hoorn: in ons inloopcentrum aan ‘t Achterom/Geldersesteeg 2x per maand!

Naam en adres

Inloophuis De Koepel Hoorn

Achterom 24A

1621 KV, Hoorn

0229-249580

info@inndedrietulpen.nl