Meer dan een dak

De uitgave ‘Meer dan een dak’ geeft een uniek inzicht in het werk, positie en toekomst van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.
Het boek ‘Meer dan een dak’ geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verrichten voor en met mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Meer dan honderd organisaties met een christelijke achtergrond geven in steden, buurten en dorpen onvoorwaardelijke aandacht en laagdrempelige hulp aan mensen die – tijdelijk – een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Omdat ze eenzaam zijn, met armoede te maken hebben, thuisloos zijn of zich om andere redenen uitgesloten voelen of de weg in onze maatschappij niet (meer) kunnen vinden.

Ontmoeting

Vanuit kleinschalige huiskamerprojecten, grotere inloopvoorzieningen en het buurt- en straatpastoraat werken circa 150 beroepskrachten en meer dan 5000 vrijwilligers aan ontmoeting tussen mensen, worden groepen en gemeenschappen verbonden, wordt kwetsbare mensen een luisterend oor geboden en gelegenheid gegeven om op verhaal te komen.
Werkend vanuit de presentiebenadering en vergelijkbare methodieken geven deze werkplekken daarmee betekenis aan het samenleven in wijken, bereiken ze met trouwe en betrouwbare aandacht mensen die vaak uit beeld zijn bij reguliere instanties en vormen ze stevige schakels tussen informele en formele zorg.

Publicatie

Deze publicatie geeft een uniek overzicht van dit werkveld. Ze biedt inzicht in de uitgangspunten en de praktijk van dit werk, dat vaak in stilte gedaan wordt, belicht knelpunten en verkent kansen.
Meer dan een dak is interessant voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers die vanuit kerken en andere levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties, nieuwe burgerinitiatieven in wijken, zorg- en welzijnsorganisaties, (sociale) wijkteams of gemeenten zoeken naar manieren om verbindingen in de samenleving te verstevigen en kwetsbare mensen de noodzakelijke, nabije aandacht en ondersteuning te verlenen.

Downloaden

Download hier de publicatie.
Een uitgave van Netwerk DAK. Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal