Kerkelijk platform corona hulp

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Het platform nietalleen.nl bundelt vanaf nu alle initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken. Dit werd opgezet door meerdere kerken, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en anderen.

Vind meer kerkelijke corona-initiatieven op raadvankerken.nl : klokken van troost en op donderdagavonden nationale gebedsdiensten voor Nederlandse moslims.