Hoe doen andere organisaties dat? Kijk rond in de jaarverslagen van anderen

Bij Netwerk DAK komen de jaarverslagen weer binnenl. Het zijn mooie verslagen van bijzondere ontmoetingen en nieuwe projecten. Je leest over de eigen waarde van het werk: bij mensen blijven; ontmoetingen zijn een doel in zichzelf en daar genieten vrijwilligers en bezoekers van. En je leest veel over de inspanning die het gekost heeft om ook in het tweede coronajaar contact te blijven houden met bezoekers.

His Hope in Horst bijvoorbeeld is in 2022 officieel aangesloten bij Netwerk DAK. Met onverminderd enthousiasme is een multiculturele huiskamer opgezet. De focus is verbinding en samenredzaamheid.

Of lees het verslag van Open Huis St Cathrien in Eindhover dat al 35 jaar zonder beroepskracht een plek is van gastvrijheid

Kijk eens in onderstaande lijst:
Open Huis Sint Cathrien Eindhoven
Diaconaal Opbouwwerk Diaconie Amsterdam
Drugspastoraat Amsterdam
Straatpastoraat Leiden
MST mensen in beeld Tilburg
Aanloophuis De Steiger Alkmaar
Kerk en Samenleving Zeist

His Hope in Horst

Straatpastoraat Leeuwarden

De Herberg Westervoort

Jota Oostburg

Veel plezier met het lezen. Is jullie jaarverslag al opgestuurd naar info@netwerkdak.nl? We plaatsen het op de pagina van jouw organisatie op www.netwerkdak.nl.