Als medewerker of bestuurder komt er veel op je af. Netwerk DAK zorgt voor uitwisseling, geeft advies en vertegenwoordigt.

Informatie voor medewerkers en bestuurders

Alles over inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat vind je op deze website onder ‘Expertise’: voorbeelden van vacatures, huisregels, vrijwilligerscontract, achtergrond informatie over presentie of thema’s als eenzaamheid.

Lees meer…

Er is veel materiaal te vinden dat door vergelijkbare organisaties is gemaakt. Niet gevonden wat je zocht? Onze medewerkers kunnen doorverwijzen naar een organisatie. Wil je een ander inloophuis bezoeken? Onze medewerkers kunnen meedenken. Heb je zelf een interessant project? Deel het via deze website. Neem contact op via info@netwerkdak.nl. Deze pagina geeft enkele voorbeelden; vind meer via ‘Expertise’.

Welke fondsen?

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat worden gefinancierd door kerken, lokale overheid en fondsen. Veel organisaties denken dat zij geen exploitatiekosten kunnen aanvragen bij fondsen. Doorgaans is het wel mogelijk om personeelskosten en huur onder te brengen in een afgebakend project van bijvoorbeeld drie jaar. Er is immers personeel nodig om zo’n project uit te voeren.

Lees meer…

Je kunt de lokale overheid aanspreken op een financiële bijdrage als het werk bijvoorbeeld past bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen de WMO. Het verschilt per gemeente hoe ze daarmee om gaan. De laatste jaren is bij gemeentes de waardering gegroeid voor inloophuizen, omdat ze laagdrempelig zijn en mensen bereiken die vaak door anderen niet bereikt worden.

Landelijke fondsen hebben vaak speciale programma’s waarbij ze vooral projecten zoeken rond een thema, bijvoorbeeld armoede. Abonneer je op hun nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven. Doorgaans zijn lokale fondsen graag bereid om het werk te steunen. Zij zijn makkelijker te benaderen en kennen de plaatselijke situatie.

Lees hier de vijf voorwaarden waaraan je in ieder geval moet doen voordat je fondsen kunt werven.

Hieronder vind je enkele landelijke fondsen

Wij doen mee geeft bijdragen aan activiteiten voor vluchtelingen tot € 2500. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen.

Kansfonds helpt mensen om zien naar de kwetsbaarsten in de samenleving.
In 2018 startte Kansfonds met Fonds Franciscus. Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken en straatpastoraat.

PIN: Projecten in Nederland van de Religieuzen steunt projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum Sioc werkt tegenwoordig onder de naam ProtestantseFondsen.nl en steunt kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn opvang voor dak- en thuislozen, wijk- en buurtwerk, culturele activiteiten en vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein.

Haëlla Stichting: Al 50 jaar steunt de Haëlla Stichting inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen.

VSBFonds steunt initiatieven waarbij mensen zich ontwikkelen, elkaar helpen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld projecten rond sociaal isolement.

Betere pr en communicatie

Als je een bekende organisatie bent, dan komen er vanzelf nieuwe mensen naar je toe, dan ben je in beeld bij de gemeente of als een bedrijf iets wil doen voor de samenleving. Goede PR is noodzakelijk. Flyers, posters, stukjes in de krant en social media is één ding, maar bekend word je ook door open dagen en meedoen met evenementen in de omgeving. Netwerk DAK helpt de aangesloten organisaties.

Lees meer…

Netwerk DAK helpt de aangesloten organisaties. Die mogen verhalen en foto’s van deze website gebruiken voor hun eigen website. Ze mogen een eigen pagina op deze website gebruiken voor extra pr. En aangesloten organisaties krijgen advies op maat. Neem contact op met onze medewerkers via info@netwerkdak.nl.

Download Praktische tips om zelf aan de slag te gaan
Download Aan de slag met social media
Download Verslag van de regionale bijeenkomsten over PR, dat boordevol tips staat.

Handleiding ‘DAK bij de tijd’

Speciaal voor bestuursleden en medewerkers van middelgrote en kleine inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat is deze handleiding geschreven.

Lees meer…

Voor wie eens goed naar de organisatie wil kijken, wie beter wil inspelen op de vragen die er zijn, voor wie het werk wil versterken en verbreden. Eerst wordt stil gestaan bij het waarom, hoe en wat van de organisatie en vervolgens komen de mogelijke bezoekers, de context en de voorwaarden aan de orde. Download de handleiding.

Spiritualiteit ligt op straat

Anne Bolhuis onderzocht de motivatie van straatpastores. ‘Er zijn voor de ander, dat is waar het om gaat’. ‘Wat straatpastores ten diepste raakt, valt niet snel te vangen, maar duidelijk is wel dat zij zich focussen op de samenleving en op de wereld. Ze zeggen dat onze maatschappij verhardt.’

Lees meer…

Anne Bolhuis groeide op in een rooms-katholiek dorp. Ze waren daar het enige protestantse gezin. “Ik was een vroom kind en had veel belangstelling voor religie. De Bijbelverhalen vond ik fantastisch. Maar ik mocht geen communie doen zoals mijn klasgenoten. Er is over onderhandeld maar het mocht echt niet. Dat vond ik vanuit een kinderlijke verongelijktheid oneerlijk, want ik vond mezelf veel vromer dan zij. Wij gingen elke zondag tweemaal naar de kerk, zij nooit. Het riep bij mij de vraag op: waar gaat het geloof nu eigenlijk over?

Wat betekent het als je zegt dat je christen bent? Welk handelen koppel je daaraan? In mijn kerk werd veel gesproken over barmhartigheid en solidariteit. Iedereen mocht er zijn, maar voor mijn gevoel bleef het te veel binnen de kerkmuren. Toen ik ging studeren, ben ik gestopt met naar de kerk gaan. Ik koos wel voor een theologiestudie. Iemand tipte me dat er in mijn toenmalige woonplaats Nijmegen, een straatpastor was, een inloophuis en een muziekgroep voor dak- en thuisloze jongeren. Was dat niets voor mij? Dat heb ik toen gedaan.

Voor de zondagsviering daar zorgde ik voor de koffie en was ik een luisterend oor. Het was een bont gezelschap van mensen die er zomaar waren: dakloze Gerard, de wijkagent, een Pool, een betrokken huismoeder, noem maar op.Op zomaar een zondag was er een gewone viering, niks speciaals. Er werden kaarsen aangestoken, mooie woorden gesproken en voorbeden gedaan. Plotseling kreeg ik het gevoel: nu zijn we echt samen, dit is mijn kerk.

Wat hier gebeurt, is voor mij de essentie van mijn persoonlijke geloof, van christelijk zijn, maar vooral van religieus zijn. Het zoeken naar verbinding zie ik namelijk als kern van mijn persoonlijke levensovertuiging. Verbinding met God, maar ook met de ander of met elkaar, om dan te ervaren wat er gebeurt en wat er ontstaat. Het allerliefst wil ik in mijn leven uitdrukking geven aan deze zoektocht.

Lees het hele interview met Anne Bolhuis op De Bezieling.