Protestantse Diaconie Utrecht

De Protestantse Diaconie Utrecht zet zich namens verschillende protestantse kerken in Utrecht in voor mensen die niet door anderen geholpen worden. Ook voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten aan bij wat mensen nodig hebben. Wij helpen mensen die problemen met geld hebben. En we helpen door te zorgen dat er plekken zijn waar Utrechtse inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld in inloophuizen van de Diaconie, zoals De Wijkplaats en Het Knooppunt. Ook is er een pastor voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren. Zij kunnen o.a. terecht bij Villa Vrede.  

Naam en adres

Protestantse Diaconie Utrecht
geen bezoekadres, Utrecht