Inloophuis Het Knooppunt

Het Knooppunt zet zich in voor inwoners van de Utrechtse wijk Lunetten en omgeving die niet goed mee kunnen doen in de samenleving. We benaderen mensen vanuit oprechte aandacht, zonder hen te willen veranderen. In deze ontmoeting groeien mensen in zelfvertrouwen en in hun gevoel van eigenwaarde. Daardoor wordt de stap naar meedoen in de samenleving kleiner.  

Meer over ons

Het Knooppunt heeft i.s.m. de Stichting Voedselbank Utrecht een voedseluitgiftepunt
Spelletjesavond (vrijdagavond)
Ruilwinkel met inloop (zaterdag)

Naam en adres

Inloophuis Het Knooppunt
Hondsrug 19
3524 BP, Utrecht