Diaconaal Opbouwwerk - Protestantse Diaconie Amsterdam

De Protestantse Diaconie Amsterdam werkt vanuit het credo: ‘omzien naar elkaar, en laten zien dat je er niet alleen voor staat’. Met het diaconaal opbouwwerk bouwt de Diaconie aan ‘hoopvolle plekken’ in de stad. Diaconaal werk richt zich op solidariteit met mensen en groepen die een risico lopen op sociale uitsluiting. De dynamiek van geven en ontvangen staat centraal in het diaconaat, dat daarmee altijd relationeel van karakter is. In een aantal activiteiten binnen het opbouwwerk zijn (materiële of sociale) hulpvragen het vertrekpunt, maar we richten ons primair op het aangaan van wederkerige relaties en het laten groeien van een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Dat diaconale netwerk is de laatste jaren sterk gegroeid. In 2021 waren er vijftien diaconaal opbouwwerkers (9,7 FTE) actief in zes Amsterdamse regio’s. In samenwerking met lokale kerken en maatschappelijke partners ontplooien zij een breed pallet aan activiteiten. Er zijn maaltijdgroepen, buurt(buren)hulp, budgetcursussen, taallessen, spelinlopen en luistergroepen. Grotere projecten werden voorbereid met het oog op een start n 2022. Zoals de Sociale Markt in Amsterdam Noord waar de Sociale Kruidenier, de Voedselbank/Leefkringhuis en de Kledingbank onder één dak komen. Met de groei van het opbouwwerk kwamen in 2021 organisatorische vragen rond positionering en verduurzaming nadrukkelijker aan de orde. Hoe creëer je op lokaal niveau een goede samenwerking met de lokale kerkgemeenschap? Is het mogelijk om voor een deel van de activiteiten cofinanciering te vinden? We leren steeds meer over welke diaconale methodes goed werken, zoals met Buurthulp en de budgetcursus In.Kas. We werken aan het ‘uitrollen’ van deze methodes binnen de lokale netwerken en binnen andere diaconale centra. Daarmee beschikken we over een gereedschapskist met gerichte expertise vanuit het brede opbouwwerkteam.

Naam en adres

Diaconaal Opbouwwerk - Protestantse Diaconie Amsterdam
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP, Amsterdam

Coördinator

Dirk van den Hoven
0612214156