De Open Hof

Kom naar onze huiskamer voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Ons huis is een veilige plek als je dak- en thuisloos bent, of voor druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden. Bij het 40-jarig jubileum is een film gemaakt. Verhalen van de Straat - In dit boek laat Annemarie van der Vegt, pastor van de Open Hof, tien bezoekers aan het woord. Drie vrouwen en zeven mannen vertellen aan de hand van de tien geboden over hun leven, over hun vragen en dilemma’s en over hun opgedane levenswijsheden. Voorafgaand aan de interviews neemt de pastor u door middel van beeldende verhalen mee naar het leven op straat. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met de aansprekende foto’s van mede-interviewer Roelof Rump. Het boek is te koop voor € 15,- en te bestellen via info@openhof.org (excl. verzendkosten).  

Meer over ons

HOMELESS AWARD
In samenwerking met een aantal andere organisaties wil Open Hof jaarlijks een persoon of organisatie of bedrijf eren, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het welzijn van dak- en thuislozen in de stad Groningen.
HUISKAMER
BROODFIETS
POSTADRES
INKOMENSBEHEER
PASTORAAT EN DIACONAAT
VIERINGEN

Naam en adres

De Open Hof
Spilsluizen 5
9712 NR, Groningen