Fondsenwerven is leuk – vind informatie

Zie je op tegen fondsenwerven? Lees hier de drie redenen waarom het mee valt. Het is alles behalve schooien om geld.

Schooien om geld – zeker niet!

Beginnende fondsenwervers hebben het gevoel dat ze om geld schooien. Bekijk het eens van de andere kant. Ieder fonds heeft de opdracht om geld voor een bepaald doel uit te geven. Zonder goede projecten wordt het doel niet behaald. Met jouw aanvraag om een bijdrage help je het fonds om zijn doelen te halen. Fondsen steken veel energie in het binnen halen van goede projecten. Zie het als een partnerschap: jouw project en de bijdrage van het fonds maken samen dat jullie idealen werkelijkheid worden. Naarmate een fonds beter past bij het werk, zal het eenvoudiger zijn om zo’n partnerschap aan te gaan.
Kortom: maak een fonds blij met je aanvraag.
Dit geldt overigens ook voor donateurs, ook zij willen iets doen en zijn blij als ze een betrouwbare stichting kennen, die zorgt dat hun geld goed terecht komt.

Vertalen naar geld

Vertaal activiteiten naar geld. Bijvoorbeeld er is een hardloopgroep ontstaan voor mensen in armoede. Die gaan niet op blote voeten, die hebben schoenen aan. En behalve schoenen, een hesje, en andere dingen. Zet zo’n groepje om in een project en bekijk wat het echt kost. Of een ander voorbeeld, het uitbreiden van de creatieve ochtend van één naar drie keer per week. Daar zit gebruik van de ruimte bij, de coördinator heeft uren nodig om het te regelen, vrijwilligersvergoedingen. Neem bij een project alle stappen door en reken alle kosten gewoon mee. Schroom dus niet om wat je doet, te vertalen naar geld. Onze sector is vaak veel te bescheiden.

Geen grote berg werk – wel kleine stappen

Het bestuur denkt dat het ontbreekt aan menskracht. Als het bestuur denkt dat fondsenwerven veel tijd kost, knip het dan op in kleine stappen.
Waarschijnlijk is aan de voorwaarden voor fondsenwerven al voldaan: je bent een rechtspersoon met statuten en een anbistatus, je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; er is een jaarrekening, er is een actueel beleidsplan zodat je weet wat je in de komende jaren wilt bereiken: 2-A4tjes is voldoende. Zorg dat alle documenten overzichtelijk bij elkaar staan. Begin met een klein project bij een fonds dat al bekend is en dat snel beslist. Een toezegging geeft moed om verder te gaan.
Ook leuk is een overeenkomst voor periodieke schenking in eigen huisstijl. Met zo’n overeenkomst zijn giften zonder drempel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het formulier te maken in eigen huisstijl is het vertrouwder en zullen donateurs het eerder invullen. Voor €35 excl BTW laat je zo’n overeenkomst opmaken. Zie hier het voorbeeld van Netwerk DAK.

Aanvullende documenten

Vind hier alle documenten die verband houden met geld.
Doe het zelf fondsenwerven, handleiding voor vrijwilligersorganisaties
Fondsenwerven is leuk
Vijf Voorwaarden voor fondsenwerven
Raamwerk beleidsplan
Lokale overheid succesfactoren voor beginners
Voorbeeld beleidsplan uit Rotterdam
Inhoud begeleidende brief bij aanvraag
Voorbeeld overeenkomst periodieke schenking
Informatie over ANBI? Kijk op Kenniscentrum Filantropie
Format Jaarrekening vind je op Kenniscentrum Filantropie, in de rechterkolom
Aarzel niet en neem contact op Netwerk DAK als je zit met vragen: info@netwerkdak.nl, 0637192976