Zingeving in en buiten het inloophuis

Netwerk DAK startte in 2021 met het nieuwe project ‘Zingeving in en buiten het inloophuis’. Het doel van dit project is om de werkwijze waarop inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat werken met zingeving en levensvragen in kaart te brengen en onder de aandacht te brengen in het bredere netwerk van maatschappelijke hulpverlening en andere betrokken organisaties.
 

Kenniswerkplaats Zingeving

Netwerk DAK start in oktober 2022 het leernetwerk ‘Zingeving in en om het inloophuis’, samenwerking met de PThU, hoogleraar diaconaat Thijs Tromp. Dit leernetwerk gaat deel uitmaken van de Kenniswerkplaats Zingeving.

Ingebedde zingeving

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat besteden aandacht aan zingeving op een manier die aansluit bij de bezoekers. In het dagelijks contact komen verlieservaringen ter sprake, wordt gesproken over vergeven en herstel van relaties, komt volhouden en geloof in de toekomst aan de orde. Dat gebeurt al koffiedrinkend in de inloop, maar ook al kokend, wandelend, tijdens het leren van de taal en het invullen van formulieren. Je zou het ‘ingebedde zingeving’ kunnen noemen. Bezoekers en de mensen waarmee buurtpastoraat en straatpastoraat contact hebben, geven aan dat dit aanbod belangrijk is voor hen. “Ik ben hier een ander mens geworden,” zegt een bezoeker.

Grote nood

De laatste jaren is er maatschappelijk meer aandacht voor de grote nood op het gebied van zingeving. In ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen krijgt dit een plaats door middel van geestelijk verzorgers, maar patiënten wonen nu doorgaans in hun eigen huis. Bovendien hebben minder mensen nog een binding met een kerk waar ze terecht kunnen voor een pastoraal gesprek. Daarom wordt er momenteel een aanbod ontwikkeld voor zingeving en geestelijke zorg in de thuissituatie. Het ministerie van VWS heeft daar zelfs geld voor beschikbaar gesteld.

Individuele gesprekken

Wat straatpastores en buurtpastores en medewerkers van inloophuizen bieden, wordt lang niet altijd herkend als een aanbod van zingeving, omdat het is ingebed in de activiteiten. Tijdens de workshop over zingeving bij de Landelijke Netwerkdag van Netwerk DAK in 2019 bleek dat er verschillende inloophuizen actief aan de slag willen gaan met zingeving. Bijvoorbeeld door in de wijk gesprekken rond zingeving aan te bieden. Zij hebben doorverwijzers nodig om mensen met vragen te vinden. Daarvoor is nodig dat zij hun werkwijze goed voor het voetlicht kunnen brengen. Juist nu er in steden en wijken steeds meer aanbod is rondom zingeving vindt Netwerk DAK het belangrijk dat dit ‘ingebedde zingevingsaanbod’ van inloophuizen wordt gezien en gewaardeerd.

Stuur ons informatie

Netwerk DAK wil interactief werken en naar boven halen wat er gebeurt op het vlak van zingeving. Jij kunt meehelpen. Bijvoorbeeld door documenten te sturen: jaarverslagen, nieuwsbrieven, formats, projectplannen, eerste gedachtenspinsels, plannen die niet gelukt zijn. We zijn ook heel erg geïnteresseerd in hoe jij je werk omschrijft. Wordt zingeving apart benoemd, of is het vooral impliciet aanwezig. Leidt een viering tot bijzondere gesprekken? Zoek je het vooral in groepsbijeenkomsten? Praten moslims makkelijker over zingeving? Levert de coronacrisis gesprekken op over zingeving, bijvoorbeeld omdat je meer individuele contacten hebt? Wat levert het werken met bijbel verhalen, gedichten op? Heeft schilderen of zingen met zingeving te maken? Hoe reageer je op vrijwilligers met zingevingsvragen? Wat doe je aan vieringen, stiltehoekjes, herdenken, stilte bij de maaltijd en waarom doe je dat? In deze fase gaan we vooral verzamelen. Alles in interessant: verhalen verslagen foto’s en filmpjes.
Willen jullie je ervaring rondom zingeving met Netwerk DAK delen? Laat van je horen! Mail of bel info@netwerkdak.nl of 06 37 192 976.