Zingeving

Zingeving in en buiten het inloophuis

Netwerk DAK startte in 2021 het project ‘Zingeving in en buiten het inloophuis’.
Met dit project wordt geïnventariseerd hoe inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat werken met zingeving en levensvragen. De laatste jaren is er opvallend veel aandacht voor zingeving. Denk aan geestelijke zorg in de thuissituatie en welzijnsorganisaties die een aanbod ontwikkelen rond zingeving. Het is belangrijk dat het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat daar een eigen plek in krijgt. Om hier aan te werken wordt gezocht naar samenwerking van een kennisinstituut. Thijs Tromp, hoogleraar diaconaat aan de PthU adviseerde.

Ingebedde zingeving

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat besteden aandacht aan zingeving op een terloopse manier. In het dagelijks contact komen verlieservaringen ter sprake, wordt gesproken over vergeven en herstel van relaties, komt volhouden en geloof in de toekomst aan de orde. Dat gebeurt al koffiedrinkend in de inloop, maar ook al kokend, wandelend, tijdens het leren van de taal en het invullen van formulieren. Je zou het ‘ingebedde zingeving’ kunnen noemen. Bezoekers en de mensen waarmee buurtpastoraat en straatpastoraat contact hebben, geven aan dat dit aanbod belangrijk is voor hen. “Ik ben hier een ander mens geworden,” zegt een bezoeker.