Uit je dak!

Uit je dak! – werken aan professionalisering

Netwerk DAK ondersteunt in het project Uit je Dak! kleinere inloophuizen met als doel om aan meer kwetsbare personen vaker een goede plek te bieden waar zij gehoord en gezien worden.
Van kleinere inloophuizen wordt steeds meer gevraagd: nieuwe regelgeving waar zij mee te maken krijgen, een goed vrijwilligersbeleid, lokale samenwerking. En dat terwijl deze inloophuizen een belangrijke functie hebben voor mensen die elders geen aansluiting vinden, die onzichtbaar zijn, geen sociale netwerken hebben, er alleen voor staan.
In het project Uit je dak! wordt nu met vier lokale plekken intensief gewerkt en er zijn stappen gezet om een vijfde plek intensief te ondersteunen. Het doel is professionalisering van de organisaties. Gedurende (maximaal) drie jaar worden plekken ondersteund rondom vragen als: Wie willen we zijn en waar staan we voor? Hoe kunnen we inspelen op veranderingen in de samenleving? Wat is onze rol in het netwerk van lokale kerken, hulpverlening en de gemeente?
De kennis die deze intensieve begeleiding oplevert wordt weer benut voor de advisering van de andere DAK-leden.