Luisterkracht

Luisterkracht – Van ontmoeting naar (beleids)verandering

In het project Luisterkracht ontmoet een groep ‘mensen met een verhaal’ een aantal ‘mensen met invloed’ gedurende een traject van twee jaar. De inzichten van de ervaringsdeskundigen worden vertaald naar concreet beleid.
Het uitgangspunt van Luisterkracht is dat kwetsbare mensen hun ervaringen, wijsheid, vragen en knelpunten delen met elkaar en met mensen met invloed. Dit zijn bijvoorbeeld lokale politici, beleidsmedewerkers, welzijnswerkers, leidinggevenden bij de GGZ of politie, religieuze leiders en mensen uit het bedrijfsleven. De mensen met invloed luisteren naar kwetsbare mensen en zoeken met hen naar mogelijkheden om beleid en werkwijze structureel te verbeteren.
Centraal hierin is dat er geluisterd wordt naar het verhaal van ervaringsdeskundigen. Mensen moeten zeggenschap hebben in de oplossingen voor problemen waar zij mee te kampen hebben. Daarom is het belangrijk om mensen met een verhaal zelf aan het woord te laten over hun ervaring. In Luisterkracht zorgen we ervoor dat ze niet alleen hun probleem verwoorden, maar ook meedenken aan de oplossing.

Ontmoetingsgroepen

Meerdere lokale organisaties zijn geïnteresseerd in deze aanpak, en hebben aangegeven bij Netwerk DAK hier mee aan de slag te willen gaan. De corona-maatregelen zorgden voor een langere aanlooptijd, waardoor de ontmoetingsgroepen in 2022 daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De beroepskrachten uit de deelnemende inloophuizen vormen samen de kerngroep, waarin zij met elkaar reflecteren op de opgedane ervaringen en met elkaar nieuwe stappen zetten.

Mooie initiatieven in de praktijk

Op een aantal plekken in Nederland zijn inloophuizen al aan de slag om vormen van ontmoeting en (beleids)verandering in de praktijk te brengen. Netwerk DAK heeft deze voorbeelden in kaart gebracht, inclusief de uitgangspunten, achtergronden, aanraders en valkuilen. Deze mooie voorbeelden zijn verzameld in een digitale toolbox en worden uitgegeven in een mooi vormgegeven magazine, dat begin 2022 naar alle aangesloten organisaties wordt toegestuurd. De verzamelde initiatieven zijn zeer divers, waardoor er voor alle inloophuizen aanknopingspunten zijn om zelf met dit thema aan de slag te gaan.
Studie- en inspiratiebijeenkomst
Netwerk DAK organiseerde in september 2021 voor 60 deelnemers een studie- en inspiratiebijeenkomst over ontmoeting en (beleids)verandering. Tijdens deze bijeenkomst gingen drie deskundigen in op de rol en verantwoordelijkheid van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat als het gaat om het veranderen van mensen en het veranderen van beleid, en waarom mensen met een verhaal hierin een centrale plek moeten krijgen.
In enkele ronde-tafel-gesprekken maakten de deelnemers kennis met aansprekende initiatieven en onderzochten ze hoe ze hiermee zelf aan de slag konden gaan.