Wijkpresentie Parkstad Limburg

Gewoon aanwezig zijn: aankloppen, hallo zeggen, binnenkomen Hoe belangrijk is het dat iemand er is, gewoon aanwezig is? Iedereen kan zich dergelijke momenten in het leven herinneren. Momenten dat het gewoon fijn is dat iemand naar je luistert of je een verhaal vertelt, maar soms ook als er geen woord wordt gewisseld. Zo aanwezig zijn is de kern van het presentiewerk. We zijn er niet om partij te kiezen, maar om een luisterend oor te bieden, te bemiddelen, te adviseren, handreikingen doen en te helpen. Dat begint uiteindelijk allemaal met gewoon aanwezig zijn. Het presentiewerk is present in de haarvaten van de samenleving in de wijken. Daar ontmoeten we mensen en hun problemen, zoals agressie, burenconflicten, drugs- en alcoholverslaving, armoede, huiselijk geweld, psychische problemen. De stichting Wijpkresentie Parkstad is ook op een actieve wijze in de samenleving present. In de zogenaamde lief- en leedgroepen staat het samen doen en samen eten centraal. Mensen ontmoeten hier anderen en gaan gezamenlijk aan de slag. Deze groepen leveren op die manier een bijdrage aan de zinvolheid van het bestaan. De wijkpastor Fien Cruts heeft contact met zo'n 150 gezinnen. Er zijn in totaal vier lief- en leedgroepen. Daarnaast zijn betrokken vrijwilligers de oren en ogen van de wijk. Wijkpresentie Parkstad heeft geen vaste inloop. Wil je meer weten? Neem dan contact op. RSIN: 8064.48.192

Naam en adres

Wijkpresentie Parkstad Limburg
geen bezoekadres
6418 HP, Heerlen