Goud van Noord

Goud van Noord wil mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de mogelijkheid geven hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te ontplooien. Met een scala aan activiteiten probeert Goud van Noord een verschil te maken voor de mensen in de wijk.  

Meer over ons

maatjesproject voor gezinnen
huiskamervieringen

Naam en adres

Goud van Noord
Zwaanhals 287
3035 KH, Rotterdam