Straatpastoraat Utrecht

Het Straatpastoraat Utrecht biedt pastorale zorg aan dak- en thuislozen en mensen die dak- en/of thuisloos geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Voor de straatpastores en vrijwilligers is het contact van mens tot mens hierin de kern: medemensen die geen (t)huis hebben opzoeken, luisteren, ruimte bieden om op verhaal te komen, oprechte aandacht hebben, blijvend nabij zijn – zonder dat het moet passen in protocollen of hokjes – dit alles in het vertrouwen dat God erbij is.  

Meer over ons

Enkele malen per jaar is er op zondagmiddag om 15.30 uur een viering met aansluitend een maaltijd in de Domkerk.
Iedere eerste woensdag van de maand is er de Tafel van Twaalf: een driegangenmaaltijd met daarbij een bezinningsmoment.

Naam en adres

Straatpastoraat Utrecht
geen bezoekadres, Utrecht